Události

Co nás čeká?

Níže naleznete přehled událostí, které aktuálně připravujeme ...

Erasmus Days 2022

Oslavte s námi (a s univerzitami z celého světa) 35 let programu Erasmus v rámci již tradičních Erasmus Days!

Tento rok se uskuteční ve dnech 13. - 15.10.2022, během kterých si pro Vás Oddělení pro Mobility RUP připravilo zábavný i informativní program.

Čtvrtek 13.10.
11:00 - 15:00 Info stánek programu Erasmus+, vstupní hala hlavní Menzy (tř.17. listopadu)
18:30 Národní prezentace, pořádá ESN UP Olomouc, aula Přírodovědecké fakulty

Pátek 14.10.
10:00 - 14:00 Info stánek programu Erasmus+, recepce knihovny Zbrojnice (Biskupské náměstí)
18:00 - 23:00 Erasmus evening, Olodvorek (Dolní náměstí)
                      - Koncert kapely No Barriers
                      - Můj Erasmus v zahraničí, Studenti UP vyprávějí o svých studijních pobytech v zahraničí.
                      - My experience with Erasmus in Olomouc,  Zahraniční výměnní studenti sdílí své zážitky ze svého studijního pobytu na UP.
                      - Výstava příběhů Erasmus+

Sobota 15.10.
10:00 Social Erasmus - Cleaning the ZOO
          - sraz na hlavním vlakovém nádraží, společný odjezd MHD do ZOO Olomouc
          - více informací k akci na Facebooku a Instagramu ESN UP Olomouc
19:00 Erasmus programme - history and present
         
- diskuze o vývoji programu Erasmus ve světě
          - více informací k akci na Facebooku a Instagramu ESN UP Olomouc

Minulé události

Podívejte se, co jsme v minulosti zorganizovali nebo jakých akcí jsme se účastnili ...

Orientační týden ZS 2022/2023 pro zahraniční výměnné studenty

V minulém týdnu (12.9. - 16.9.2022) proběhl již tradiční Orientační týden pro zahraniční výměnné studenty, pro které se Univerzita Palackého na zimní semestr či celý akademický rok 2022/2023 stane hostující univerzitou. Oddělení pro mobility si pro studenty připravilo bohatý program, který je připravil jak na akademický, tak na běžný život v Olomouci. Nedílnou součástí zahajovacího dne bylo představení Kolejí a menz UP, Udržitené univerzity UP, Dobrovolnického centra UP a ESN UP Olomouc

Kromě přednášek zaměřených na praktické informace týkající se studia na UP se v průběhu týdne studenti zúčastnili i lekcí českého jazyka pro začátečníky či přednášky se zástupkyní Policie ČR. Stejně jako každý semestr, i nyní byl hlavní program doprovázen programem od ESN UP Olomouc, který mimo jiné zahrnoval národní prezentaci o České republice či výlety do Brna a Mikulova. Za celé oddělení bychom chtěli poděkovat všem přednášejícím a všem studentům přejeme, aby si ze svého pobytu na Univerzitě Palackého odvezli jen pozitivní a obohacující vzpomínky.

Velvyslanec ČR v Íránu na Univerzitě Palackého

Univerzitu Palackého navštívil mimořádný a zplnomocněný velvyslanec České republiky v Íránu Josef Rychtar. Sešel se s prorektorem pro internacionalizaci Jiřím Stavovčíkem, vedoucím Odboru internacionalizace Daliborem Mikulášem a Jaroslavem Francem z CMTF UP, který se mimo jiné odborně zabývá vztahem křesťanství a islámu a mezináboženským dialogem. Hlavními tématy jednání byla podpora stávajících projektů UP v Íránu a posílení forem spolupráce s íránskými univerzitami

Odkaz na původní článek: Velvyslanec ČR v Íránu na Univerzitě Palackého: Žurnál Online / Zpravodajství z UP

Foto: Úsek pro mezinárodní spolupráci UP

Letní škola uprchlického práva

Až do 25. srpna hostí právnická fakulta na třicet účastníků mezinárodní letní školy Refugee Law & Rights. Letošní ročník, v pořadí již devátý, je tematicky věnovaný válce na Ukrajině. Letní škola se koná v rámci evropské univerzitní aliance Aurora, jejího programu Capacity Development Support Programme. S Univerzitou Palackého ji spolupořádá ukrajinská V. N. Karazin Kharkiv National University.

Odkaz na původní článek: Letní škola uprchlického práva: Žurnál Online / Zpravodajství z UP (upol.cz)

Foto: Eva Hrudníková

Návštěva z University of Florida

Univerzitu Palackého navštívil H. Dail Laughinghouse z prestižní University of Florida, který absolvoval několik jednání s prorektorkou pro vědu a výzkum Lucií Plíhalovou i dalšími pracovníky UP. H. Dail Laughinghouse, který se zabývá základním i aplikovaným výzkumem řas, navštívil také katedru botaniky na Přírodovědecké fakultě UP. V doprovodu Petra Dvořáka si prohlédl molekulární a algologické laboratoře a sbírky kmenů sinic. Dohodli se na budoucí spolupráci a podání projektů zaměřených na evoluci sinic a jejich toxinů. Setkání s panem Laughinghousm se zúčastnil také vedoucí Odboru internacionalize doktor Dalibor Mikuláš.

Návštěva tohoto výzkumníka předchází připravované oficiální návštěvě viceprezidenta University of Florida a jeho přijetí rektorem UP, které se uskuteční na začátku září.

Odkaz na původní článek: Návštěva z University of Florida: Žurnál Online / Zpravodajství z UP (upol.cz)

Návštěva z Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnavě

Z Trnavy do Olomouce zavítali zástupci Univerzity sv. Cyrila a Metoda. Rektorka Katarína Nováková Slobodová a prorektor pro kvalitu a vědu Ladislav Lenovský se setkali s rektorem UP Martinem Procházkou a prorektorem pro internacionalizaci Jiřím Stavovčíkem. Na společném jednání debatovali o projektové spolupráci na podporu vnitřního systému zajišťování kvality vysokého školství a také o možnostech užší institucionální spolupráce v oblasti internacionalizace.

Odkaz na původní článek: Slovenská návštěva: Žurnál Online / Zpravodajství z UP (upol.cz)

6. ročník Erasmus+ International Staff Weeku 2022

Ve dnech 13.6. - 17.6. 2022 se uskutečnil již šestý ročník ERASMUS+ INTERNATIONAL STAFF WEEKu, během kterého naše oddělení přivítalo dvacet kolegyň a kolegů z partnerských univerzit z Bosny a Hercegoviny, Gruzie, Kanady, Velké Británie, Íránu či Ukrajiny.

Během pěti nabitých dnů jsme s našimi kolegy nejen vzájemně sdíleli naše "know how" prostřednictvím pěti vzdělávacích workshopů, ale také jsme jim ukázali, jak výjimečným studentským městem Olomouc je! Od návštěvy ojedinělého Freeshop UP, přes edukativní prohlídku v Pevnost poznání a Koleje a menzy UP, až po návštěvu nedalekého Arcibiskupský zámek a zahrady Kroměříž, naši kolegové měli možnost poznat a prožít Univerzitu Palackého, Olomouc i její okolí po všech stránkách.

Děkujeme a těšíme se na další, sedmý ročník!

ERASMUS DAYS 2021

Ve dnech 14.-16. října 2021 proběhly Erasmus Days 2021, v rámci nichž pro naše studenty a zaměstnance nachystali na Zahraničním oddělení pestrý program.

Pro všechny zájemce o program Erasmus+ jsme byli ve čtvrtek 14. 10. k dispozici na informačním stánku v prostorách Knihovny UP (Zbrojnice. Následující den 15. 10. proběhly dvě on-line prezentace: projektu do Německa na zkušenou a také Erasmus Student Network UP Olomouc. Pátěční večer byl ve znamení promítání studentských a absolventských fimlmů z pobytů Erasmus a v sobotu 16. 10. jsme se neformálně sešli u kávy v Coffee Library k diskuzi s absolventy a zájemci o mobility v rámci programu Erasmus+.

Současně proběhly dílčí akce na jednotlivých fakultách a pracovištích.

Soutěž pro absolventy zahraničních studijních pobytů a praktických stáží Erasmus+

V rámci programu Erasmus Days 2021 jsme také zhlédli a ocenili několik studentských / absolventských filmů z erasmovských pobytů. Můžete se na ně podívat zde:

Summer School Central Europe 2021

Od 5. července do 18. července 2021 uspořádalo Zahraniční oddělení UP a Právnická fakulta UP letní školu Central Europe. Tato hybridní akce byla organizována současně prezenčně v Olomouci i on-line a propojila se na ní různorodá skupina 25 studentů z uznávaných evropských univerzit, jako je LUISS Guido Carli, Rijksuniversiteit Groningen a Univerzita v Lodži.

Během dvou ucelených týdnů se studenti dozvěděli mnohé o historii, současných trendech a výzvách kolem procesu evropské integrace ve střední Evropě. Kromě akademického programu, který zahrnoval výuku předmětů jako Viszegrádská skupina a politické dějiny Česka a střední Evropy, byl studentům nabídnut rozsáhlý společenský program zahrnující exkurze do Prahy, Brna a Dolní Moravy pro fyzické účastníky. a on-line společenské aktivity spolu s virtuální prohlídkou OSN ve Vídni pro studenty, kteří se připojili on-line.

Orientační týden pro Erasmus+ & Exchange studenty LS 2021/2022

8.-12. 2. 2021

Jako každý semestr jsme v týdnu před zahájením semestru, tedy 8. února 2021 odstartovali Orientační týden pro Erasmus+ & Exchange studenty, ale tentokrát poprvé zcela v online prostředí. Seznámili jsme je s prostředím a fungováním naší univerzity a také jim předali spoustu potřebných informací o studiu a organizaci jejich mobility. Jsme nadšení, že i přes složitou situaci můžeme na Univerzitě Palackého v letním semestru 2020/2021 přivítat zhruba stovku nových zahraničních studentů, z nichž třicítka bude studovat čistě virtálně z domovské země. Za účast a podporu na Orientačním týdnu moc děkujeme panu prorektorovi Martinu Kudláčkovi, všem dalším hostům a také našim skvělým dobrovolníkům z ESN UP Olomouc.

Winter School Central Europe 2021

25. 1. - 7. 2. 2021

V lednu a únoru 2021 se na Právnické fakultě, Filozofické fakultě a Zahraničním oddělení Univerzity Palackého v Olomouci konal 4. ročník Winter School Central Europe. Letošní ročník, který přivítal 25 účastníků z více než 10 různých zemí, ve dvou odlišných online kurzech zimní školy, byl rozmanitější než kdy jindy. V rámci programů Středoevropská historie a kultura a Střední Evropa a Evropská integrace se studenti zapojili do dvoutýdenního online vzdělávacího programu, navazujících společenských akcí a networkingu.

Více informací na: https://iro.upol.cz/en/international-programmes/winter-school-central-europe-2021/ 

 

AURORA aktivity 2020

Od listopadu 2020 se Zahraniční oddělení UP aktivně účastní aktivit týkajících se Evropské univerzitní aliance Aurora, která sdružuje zástupce evropských univerzit a pracuje na třech hlavních pracovních balíčcích zaměřených na společenské výzvy a na tři podpůrné balíčky rozvíjející inovativní a udržitelné přístupy.

Více informací na:

alliance.aurora-network.global

aurora.upol.cz

Webinář “WELCOME OFFICE” od Daniela Castena ze Sycamore International

24. 11. 2020

Všeobecně se má za to, že nárůst velikosti a rozmanitosti akademické obce představuje větší výzvy při plnění potřeb zahraničních studentů a akademických pracovníků. Cílem webináře bylo prozkoumat služby poskytované zahraničním studentům a akademickým pracovníkům se zaměřením na zahraniční studenty v dopolední části a na zahraniční akademické pracovníky v odpolední části. Stanovili jsme si také cíl pokračovat v podrobnějším projednání tématu na začátku roku 2021.

AURORA finalistou v soutěži o cenu STUDY IN, 2020

Projekt ,,Aurora European University Alliance“ byl vybrán jako jeden z 6 nejlepąích projektů nominovaných na cenu STUDY IN za počin v oblasti internacionalizace a bude zařazen do finálního kola výběru.

UP nejlepší v ČR v rámci Erasmus + KA2 schválených projektů strategických partnerství, 2020

Při vytváření strategických partnerství v oblasti vysokoškolského vzdělávání v rámci programu Erasmus + KA2 je UP pro období 2017-2020 nejlepší v ČR co do počtu Erasmus + KA2 schválených projektů strategických partnerství. Projektů UP bylo schváleno celkem 8 a některé z nich jsou představeny v Galerii projektů publikace Spolupráce univerzit napříč Evropou vydané Domem zahraniční spolupráce.

Strategická partnerství Erasmus+ jsou projekty programu Erasmus+, jejichž cílem je vytváření  inovativních vzdělávacích výstupů, postupů a myšlenek a kde je důraz kladen na propagaci a šíření výsledků.

Mimořádně úspěšná žádost o grant Erasmus+ KA107 2020

Univerzita Palackého v Olomouci byla opětovně nejúspěšnější mezi českými univerzitami v žádosti o grant Erasmus+ KA107 (Mezinárodní kreditová mobilita) výzvy roku 2020.

Na základě rozhodnutí Schvalovací komise programu Erasmus+ bylo UP přiděleno rekordních 1 690 509 EUR. Finance umožní realizaci celkem 560 mezinárodních studijních pobytů, praktických stáží studentů, výukových pobytů a školení zaměstnanců mezi UP a jejími partnerskými institucemi v 20 mimoevropských zemích. Projekt je schválen na období akademických let ZS 2020 – LS 2023.

Při posuzování kvality projektů se hodnotí především jejich relevance ve vztahu k celkové strategii internacionalizace UP a jednotlivých partnerských institucí, dále pak návaznost na předchozí spolupráci, administrativní zajištění a podpora mobilit, očekávané přínosy projektu pro zapojené instituce a účastníky mobilit a neméně také diseminační i evaluační aktivity každého projektu.

Realizace projektu mezinárodní kreditové mobility je důležitou součástí internacionalizačních aktivit Univerzity Palackého v Olomouci.

Concerts for Erasmus Survivors, 2020

jaro 2020

Na Zahraničním oddělení UP se narodil nápad, jak podpořit a rozveselit zahraniční studenty, kteří se momentálně nachází v karanténě na kolejích UP daleko od svých rodin a přátel. S pomocí Katedra anglistiky a amerikanistiky tak teď každou středu a sobotu v 19:00 vysíláme online.

Sledujte s námi!

Více informací naleznete také na Žurnálu UP.
https://www.zurnal.upol.cz/nc/zprava/clanek/hudbou-proti-karantene-zive-koncerty-na-facebooku-zprijemni-studentum-izolaci/

Záznamy z jednotlivých koncertů budeme postupně přidávat.

Návštěva z partnerské Moravian College, Bethlehem, Pennsylvania na UP 2020

5. 3. 2020

Ve čtvrtek 5. 3. 2020 připravilo ZO RUP  krátkou, avšak programově bohatou návštěvu UP pro 7 studentů a dva  pedagogy z Moravian College, s níž má UP dlouholetou spolupráci v rámci Merrillova programu. Přestože se jednalo jen o několikahodinový pobyt v Olomouci, skupinka stihla obdivovat historické památky v centru města, navštívit Centrální knihovnu UP, dozvědět se více o UP i  vzájemné spolupráci institucí během přijetí v reprezentativních prostorách RUP a  neplánově se krátce pozdravit s rektorem UP.  

Významné je, že i po letech spolupráce se objevují nové možnosti pro studenty a to v oblasti  studia ekonomie a zdravotních věd. Obě tyto nové cesty budou příslušnými pracovišti dále rozvíjeny.

Návštěva byla svým způsobem jedinečná v tom, že dala dohromady studenty minulé, současné i budoucí. U jednoho stolu zasedli studenti UP, kteří semestrální pobyt na Moravian College v minulém semestru absolvovali i ti, kteří byli nově pro studijní pobyt v rámci Merrilova programu nominováni, studentka z Moravian College, která aktuálně na UP studuje a již zmíněná skupinka studentů, mezi nimiž není vyloučen ani budoucí zájemce o studium u nás.

Pro podporu vznikající spolupráce v oblasti zdravotnických věd byla důležitá také účast  úspěšného absolventa Merrillova programu, nynějšího proděkana Fakulty zdravotnických věd   Jiřího  Stavovčíka, B.A., MBA,  který se ochotně podělil o své zkušenosti a zážitky z doby studia na Moravian College před 26 lety. Další jednání o nové spolupráci potvrdil osobní účastí i vedoucí Katedry aplikované ekonomie FF UP Mgr. Ondřej Kročil, Ph.D.

Závěr návštěvy byl jednoznačně pozitivní, jelikož setkání ilustrovalo fungující spolupráci a potvrdilo zájem o další rozvoj spolupráce v rámci studentských výměn.

Návštěva z University of Sarajevo na UP 2020

20.-24. 1. 2020

V lednu roku 2020 navštívila Univerzitu Palackého delegace z University of Sarajevo, partnerské instituce v rámci programu Erasmus+ KA107 (Mezinárodní kreditové mobility). Spolupráce s univerzitou v Sarajevu má své počátky na Katedře geografie Přírodovědecké fakulty UP, záhy se rozšířila na Katedru rozvojových a environmentálních studií PřF UP a nyní také na Katedru politologie a evropských studií na Filosofické fakultě UP. Kolegyně z partnerské instituce, jmenovitě prof. Aleksandra Nikolić, prorektorka pro mezinárodní spolupráci, prof. Aida Hodžić, prorektorka pro vzdělávání a studentskou problematiku, prof. Maida Čohodar Husić, prorektorka pro kvalitu a prof. Lada Lukić Bilela, prorektorka pro mezinárodní spolupráci, procházely na UP školením tematicky zaměřeným na strategii internacionalizace, strategii přijímání zahraničních studentů na vysoké školy a na oblast společných studijních programů a výzkumných projektů. Školení probíhalo pod vedením Zahraničního oddělení UP ve spolupráci s Katedrou geografie a Zahraničním oddělením Přírodovědecké fakulty UP. Zástupkyně partnerské instituce v rámci svého pobytu na UP měly rovněž příležitost navštívit Pevnost poznání a především Centrum regionu Haná a RCPTM s intencí rozšířit spolupráci s UP a vytvořit nové příležitosti pro mobility studentů a zaměstnanců.

Mezinárodní veletrh vzdělávání v Kyjevě, Ukrajina 2019

15.-16. 11. 2019

Mezinárodní veletrh vzdělávání v Kyjevě na Ukrajině se koná od roku 2008 v samém srdci města a již tradičně probíhá v prostorách Ukrajinského domu. Letos na podzim proběhl ve dnech 15.-16.listopadu 2019 a zúčastnilo se ho přes 60 institucí. Stánek UP byl součástí českého stánku, který organizovalo České centrum v Kyjevě. Naši univerzitu zde zastupovaly pracovnice ze Zahraničního oddělení UP a Filozofické fakulty. Krom pestré nabídky studijních programů v anglickém jazyce, představovaly uchazečům také krátkodobé programy (např. letní a zimní školy) a další možnosti studia na UP. Počet zahraničních zájemců o studium v českém jazyce na Univerzitě Palackého v Olomouci se v posledních letech rychle navyšuje. Není překvapením, že mezi jednu z nejpočetnějších skupin studentů, kteří jeví zájem o studium, patří právě studenti z Ukrajiny. Počet ukrajinských studentů na UP v tomto roce je dvojnásobný oproti roku 2018. Na veletrhu byla mimo jiné představena i výstava Národního muzea Sametová revoluce 1989. Centrum města pak zdobily vlajky ČR a poutavé bannery s fotodokumentací Sametové revoluce.

Mezinárodní seminář – krátkodobé akademické programy 2019

29.10. – 5. 11. 2019

Ve dnech 29.10 – 5. 11. 2019 na Zahraničním oddělení UP proběhl mezinárodní seminář zaměřený na organizaci krátkodobých akademických programů. Během semináře měli účastníci možnost prodiskutovat veškeré aspekty týkající se organizace krátkodobých programů se specialisty v oboru Internacionalizace, jako jsou Arturo Segura  (University of Ottawa), Christopher Medalis (International Education Expert and Advisor, USA) a Daniel Casten (Managing Director of the UAN Group, USA).

Všechny přednášky a diskuze byly pro zúčastněné velkým přínosem a zdrojem inspirace pro budoucí organizaci krátkodobých programů, zimních i letních škol.

Mezinárodní konference EAIE 2019 Helsinki, Finsko

24.-27. 9. 2019

Univerzita Palackého v Olomouci letos na mezinárodní konferenci EAIE European Association for International Education ve finských Helsinkách získala cenu Excellence in Internationalization Award 2019. Konference se zúčastnila velká část pracovníků Zahraničního oddělení UP a spolu s nimi i rektor Jaroslav Miller a prorektor pro zahraničí Martin Kudláček.

Zde naleznete odkazy na články, které se letošnímu úspěchu UP na EAIE 2019 věnují:
EAIE Award for Excellence in Internationalisation
Univerzita Palackého získala prestižní cenu za internacionalizaci

Mezinárodní veletrh Young International Forum v Itálii 2019

9.-11. 10. 2019

Palackého Univerzita se již potřetí společně s Českým centrem zúčastnila veletrhu příležitostí pro studenty Young International Forum v italském hlavním městě (Řím, PratiBus District, 9. – 11. října 2019). Tento třídenní event kromě prezentace vysokých škol pomáhá studentům orientovat se v možnostech studia, stáží i práce v zahraničí. Společně s Karlovou univerzitou jsme prezentovali studentům středních a vysokých škol nabídku studijních programů v anglickém jazyce a snažili se jim přiblížit Českou republiku jako skvělou destinaci pro jejich zahraniční studijní zkušenost. Rádi jsme využili této příležitosti a navštívili naše studenty z CMTF, kteří tráví rok v Římě na Papežské Lateránské univerzitě. Jsme na Vás hrdí!

Mezinárodní veletrh Begin EduFair v Kazachstánu 2019

28.-29. 9. 2019

Letošní rok byla naše univerzita poprvé zastoupena na veletrhu mezinárodního vzdělávání Begin Edu Fair v kazašských městech Nur-Sultan (28. 9. 2019, 2 205 návštěvníků) a Almaty (29. 9. 2019, 2 281 návštěvníků), kterého se zúčastnili vystavovatelé z celkem 21 zemí. I když se jednalo o první účast UP na tamním veletrhu tohoto typu, mohlo se při prezentaci studijních možností navázat na naše bohaté aktivity v tomto regionu – studijní výměny a projektová činnost při Přírodovědecké fakultě UP, roční přípravné kurzy českého jazyka při Centru jazykového vzdělávání FF UP a další.  Vedle stánku Domu zahraniční spolupráce měli potencionální studenti možnost navštívit stánky celkem 10 českých univerzit. Stánek Univerzity Palackého patřil ovšem mezi ty vůbec nejnavštěvovanější a jako jediná česká univerzita měla UP svou prezentaci i v rámci doprovodného programu (společně s partnerskou kazašskou agenturou).  Díky aktivnímu přístupu Dany Gronychové, Oldřicha Břenka a Patrika Vargy projevilo více než 1 200 kazašských středoškoláků vážnější zájem o studium na UP.

Letní škola Německého jazyka

19. 8. – 15. 9. 2019

Ve dnech od 18. 8. do 15. 9. 2019 proběhl na Univerzitě Palackého v Olomouci první ročník Letní školy Německého jazyka. Na letní škole se podílela Katedra germanistiky na Filozofické fakultě ve spolupráci se Zahraničním oddělením RUP. Letní školy se zúčastnilo celkem 17 účastníků z čínských univerzit. Během 4 týdnů měli studenti možnost se zdokonalovat v německém jazyce a poznávat historii a kulturu Střední Evropy na výletech v Praze, Vídni a na Hradě Bouzov. Mimo zmíněné výlety si studenti společně s vyučujícími užili zábavné odpoledne na bowlingu. První ročník letní školy Německého jazyka byl velmi úspěšný a všichni zúčastnění si z něj odnesli mnoho pozitivních zážitků. Pevně věříme, že příští rok přivítáme studenty ještě ve větším počtu.

Mezinárodní veletrh EduExpo Kolumbie 2019

7.-8. 9. 2019

Naše kolegyně se v září 2019 zúčastnily EduExpo Latin America Tour v kolumbijské Bogotě, kde v rámci českého stánku úspěšně prezentovaly nabídku oborů UP zájemcům o studium. Těch navštívilo veletrh v Agora Bogota Convention Centre na tři tisíce, často i v doprovodu rodičů. To, že zájem kolumbijských studentů je opravdu vysoký, dokazuje i fakt, že naše kolegyně zvládly během veletrhu poskytnout až 260 konzultací. Skvělá práce!

Summer School - Central Europe: History & Culture – Architecture & Society 2019

19. 7. – 18. 8. 2019

V době od 19. 7. do 18. 8. 2019 proběhl na Univerzitě Palackého Olomouci již třetí ročník letní školy, s názvem „Summer School  - Central Europe: History & Culture – Architecture & Society“. Na organizaci této letní školy se podílelo Zahraniční oddělení RUP společně s Katedrou historie Filozofické Fakulty. Letní školy se zúčastnilo více než 90 účastníků, ze zemí jako je Čína, USA, Vietnam a Japonsko. Studenti poznávali historii a kulturu Střední Evropy nejen formou obohacujících přednášek na Katedře Historie, ale také na mnoha výletech a exkurzích na území České Republiky a v zahraničí. V rámci výletů měli účastníci možnost navštívit 3 hlavní města, Prahu, Bratislavu a Vídeň a mnoho dalších zajímavých míst, jako je například Zámek Kroměříž, Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm a jiné. Během 4 týdnů byl pro studenty připraven také bohatý kulturní program, kdy jsme strávili příjemné odpoledne na pikniku v parku nebo se zúčastnili zajímavých přednášek pana Profesora Jařaba a doktora Davida Livingstona. Všem, kteří se na letní škole podíleli, patří velký dík a už teď se můžeme těšit na další ročník.

Summer School of the English Languague and Anglophone Culture 2019

1. 7. – 31. 7. 2019

V termínu od 1. 7. do 31. 7. 2019 proběhla na půdě Univerzity Palackého v Olomouci již tradičně letní škola s názvem“ Summer School  of the English Languague and Anglophone Culture“ Na organizaci letní školy se podílelo Zahraniční oddělení RUP a Katedra anglistiky a amerikanistiky na Filozofické fakultě. Letní školy se zúčastnilo celkem 74 účastníků, pocházejících převážně z Číny a dále pak z Kazachstánu. Již během úvodního dne byli účastníci rozřazení do různých skupin, podle jejich jazykové úrovně, tak aby výuka anglického jazyka probíhala co nejefektivněji. Mimo výuky, měli účastníci možnost navštívit hlavní města Prahu a Vídeň a také si užít krásný den v přírodě na Dolní Moravě či v ZOO na Svatém Kopečku. Nechyběl ani kulturní program, kdy si mohli účastníci zahrát bowling. Čtyři týdny letní školy utekly jako voda a účastníci si s sebou odvezli spoustu nezapomenutelných zážitků a možná se s některými z nich ještě někdy uvidíme.

Summer School of Central Europe and European Integration 2019

24. 6. – 7. 7. 2019

Ve dnech 24. 6. – 7. 7. 2019 proběhl na Univerzitě Palackého v Olomouci další ročník letní školy s názvem „Summer School of Central Europe and European Integration“. Na letní škole spolupracovalo Zahraniční oddělení RUP a Právnická fakulta. Letní školy se tento rok zúčastnilo celkem 23 účastníků, kteří pocházeli z partnerských univerzit „Southwest University“ a „The Chinese University of Hong Kong.“ Program této letní školy se skládal z obohacujících dopoledních či odpoledních přednášek, dále pak výletů a jiných kulturních aktivit, jako byla například přednáška doktora Davida Livingstona. Účastníci měli možnost poznat nejen Olomouc, ale také krásy hlavních měst Prahy a Vídně. Nechyběl ani výlet na významné poutní místo, Svatý Kopeček, kde měli účastníci možnost navštívit Baziliku Navštívení Panny Marie a ZOO Olomouc. Účastníkům se letní škola velmi líbila a odvezli si s sebou zpět domů plno krásných vzpomínek.

Mezinárodní veletrhy EduExpo Ekvádor a Chile 2019

V dubnu zástupci UP navštívili mezinárodní veletrhy EduExpo v Quitu, Ekvádor (11/04/2019) a Santiagu de Chile, Chile (13/04/2019). Jednalo se o veletrhy studijních příležitostí v zahraničí pro jihoamerické studenty, kde měli naši kolegové možnost prezentovat naši univerzitu a nabídku studia v cizích jazycích. Celé akce se účastnila delegace 6 českých univerzit v rámci iniciativy Study in the Czech Republic. Účast na českém stánku na obou veletrzích byla velmi silná a naše kolegyně tak poskytly zájemcům o studium desítky konzultací denně. Návštěva Jižní Ameriky také umožnila navázání nové spolupráce s institucemi Universidad Nacional de Loja, Pontifica Univerdidad Católica del Ecuador a Casa Cultural Trude Sojka v Ekvádoru. Kolegové pak také v Argentině navštívili Pontificia Universidad Católica de Argentina, Český dům a Ministerstvo školství. A spolupráce již nese první ovoce v podobě stipendijních příležitostí.

Orientační týden pro zahraniční studenty na UP

4.-8. 2. 2019

Na půdě Univerzity Palackého proběhl ve dnech 4.-8. 2. 2019 Orientační týden pro více než 130 studentů z 34 zemí. Studenti, kteří k nám přijeli na letní semestr, během týdne získali informace o studiu, volnočasových aktivitách a také prošli krátkým kurzem češtiny. Orientační týden je organizován Zahraničním oddělením UP ve spolupráci s Erasmus Student Network UP.

Winter School of Central Europe and European Integration

18. 1. - 1. 2. 2019

Koncem ledna proběhl již druhý ročník zimní školy s názvem „Winter School of Central Europe and European Integration“. Tuto zimní školu pravidelně organizuje Zahraniční oddělení UP ve spolupráci s Právnickou fakultou UP. Zimní školy se zúčastnilo celkem 23 studentů ze Souhtwest University v Číně, kteří tak měli příležitost poznat krásy zasněžené Olomouce, ale i dalších evropských metropolí jako je Praha nebo Vídeň či navštívit zimní krajinu na Dolní Moravě. Zároveň si účastníci díky skvělé práci lektorů rozšířili své znalosti o České republice, jakožto součásti střední Evropy a jejím postavení v Evropské Unii. Zimní školu můžeme hodnotit jako velmi úspěšnou a už teď se těšíme na další ročník.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)