Kontakty

Úsek pro mezinárodní spolupráci

Jiří Stavovčík, B.A., MBA

Prorektor pro internacionalizaci

e-mail: jiri.stavovcik@upol.cz
telefon +420 585 631 005
kancelář: Vodární 6, dveře č. 3.33
 

Ing. Martina Buráňová

Asistentka prorektora pro internacionalizaci

e-mail: martina.buranova@upol.cz
telefon: +420 585 631 238, +420 728 948 654
kancelář: Vodární 6, dveře č. 3.32

Odbor internacionalizace - Centrum zahraniční spolupráce

PhDr. Dalibor Mikuláš, PhD.

Vedoucí Odboru internacionalizace

e-mail: dalibor.mikulas@upol.cz
telefon: +420 585 631 092
kancelář: Vodární 6, dveře č. 3.34

Mgr. Tereza Bernátková

Ekonomický referent

e-mail: tereza.bernatkova01@upol.cztereza.bernatkova@upol.cz 
telefon: +420 585 631 220
kancelář: Křížkovského 8, 2. patro, dveře č. 3.24

Oddělení pro partnerství

Mgr. Tereza Kalousková

Vedoucí Oddělení pro partnerství

e-mail: tereza.kalouskova@upol.cz
telefon: +420 585 631 113
kancelář: Vodární 6, dveře č. 1.20

Bc. Petra Duchanová

Administrativní pracovník Aliance Aurora

e-mail: petra.duchanova01@upol.cz
telefon: +420 585 631 165
kancelář: Vodární 6, přízemí, dveře č. 1.05

Salih Hadžiabdić

Vedoucí projektu Erbíl

e-mail: salih.hadziabdic@upol.cz
telefon: +420 585 631 240
kancelář: Vodární 6, přízemí, dveře č. 1.19

Mgr. Niels Hexspoor, B.A.

Referent pro zahraniční vztahy

e-mail: niels.hexspoor@upol.cz 
telefon: +420 585 631 165
kancelář: Vodární 6, přízemí, dveře č. 1.05

Mgr. Marie Jadrníčková, M.A.

Referentka pro projekt Aurora

e-mail: marie.jadrnickova@upol.cz
telefon: +420 585 631 029
kancelář: Vodární 6, 2. patro, dveře č. 3.32

Mgr. Eva Kalousová

Referentka pro zahraniční vztahy

e-mail: eva.kalousova@upol.cz
telefon: +420 585 631 240, 585 633 490
kancelář: Vodární 6, přízemí, dveře č. 1.20

Mgr. Tereza Lyčková, Ph.D.

Referentka pro projekt Aurora

email: tereza.lyckova@upol.cz
telefon: 585 633 250
kancelář: Vodární 6, přízemí, dveře č. 1.06

Mgr. Ondřej Pokorný, PhD.

Referent pro zahraniční vztahy

e-mail: ondrej.pokorny@upol.cz
telefon: +420 585 633 630
kancelář: tř. Svobody 26, 2.70

Selma Porobić, PhD.

Vedoucí projektový pracovník

e-mail: selma.porobic@upol.cz
telefon: +420 585 631 164, +420 704 517 857
kancelář: Vodární 6, přízemí, dveře č. 1.05

Oddělení pro mobility

Mgr. Jitka Králová

Vedoucí Oddělení pro mobility

e-mail: jitka.kralova@upol.cz
telefon: +420 585 631 236
kancelář: Vodární 6, přízemí, dveře č. 1.18

Mgr. Zuzana Hamdanieh

Studijní pobyty Erasmus+ (přijíždějící studenti), Merrillův program

e-mail: zuzana.hamdanieh@upol.cz
telefon: +420 585 631 108
kancelář: Vodární 6, přízemí (chodba vlevo), dveře č. 1.50

Kontaktní hodiny:

PO

09:00 – 11:00, 14:00 – 16:00

ÚT

09:00 – 11:00

ST

10:00 – 11:00

ČT

09:00 – 11:00, 14:00 – 16:00

09:00 – 11:00

V odůvodněných případech si lze předem sjednat schůzku mimo kontaktní hodiny.

Ing. Veronika Hešlarová

Studijní pobyty Erasmus+ KA103/KA131 (vyjíždějící studenti L - Ž)

e-mail: veronika.heslarova@upol.cz 
telefon: +420 585 631 136
kancelář: Vodární 6, přízemí (chodba vlevo), dveře č. 1.21/3, 3. dveře zprava

Kontaktní hodiny:

PO

10:00 – 12:00

ST

13:00 – 15:00

ČT

10:00 – 12:00

Schůzku mimo kontaktní hodiny si lze předem sjednat telefonicky nebo emailem.

Lenka Lepetáková

kontaktní osoba pro uchazeče o praktickou stáž, potažmo o finanční podporu, podpora dalších činností agendy (Erasmus+ KA 103, Erasmus+ KA 107, Stipendijní program UP, vyjíždějící studenti, u Erasmus+ KA 107 také přijíždějící studenti)

e-mail: lenka.lepetakova01@upol.cz
telefon: +420 585 631 244
kancelář: Vodární 6, přízemí (chodba vlevo), dveře č. 1.06

Kontaktní hodiny

ÚT

13:30  – 16:30

ST

08:00 - 11:00

Mgr. Eva Ohnisková, DiS.

Studijní pobyty Erasmus+ Mezinárodní kreditová mobilita (KA107/KA171)

e-mail: eva.ohniskova@upol.cz
telefon: +420 585 631 085
kancelář: Vodární 6, přízemí (chodba vlevo), dveře č. 1.21/5 (1. dveře zleva)

Kontaktní hodiny:

ÚT

 09:00 – 11:00, 14:00 – 16:00

ČT

 09:00 – 11:00, 14:00 – 16:00

Bc. Anna Přílučíková

Mezinárodní programy, smlouvy o spolupráci, event management, web admin

e-mail: anna.prilucikova@upol.cz  
telefon: +420585631183
kancelář: Vodární 6, přízemí (chodba vlevo), dveře č. 1.21/1, 1. dveře zleva

Mgr. Marie Raková

Koordinátorka zahraničních praktických stáží (Erasmus+ KA 103, Erasmus+ KA 107, Stipendijní program UP (vyjíždějící studenti, u Erasmus+ KA 107 také přijíždějící studenti)

e-mail: marie.rakova@upol.cz
telefon: +420 734 261 040
kancelář: Vodární 6, přízemí (chodba vlevo), dveře č. 1.14

Kontaktní hodiny

ÚT

13:30 - 16:30

ST

8:00 - 11:00

Petra Soldánová

Koordinátorka zaměstnaneckých mobilit Erasmus+ Mezinárodní kreditová mobilita (KA107/KA171)

e-mail: petra.soldanova@upol.cz
telefon: +420 585 631 063
kancelář: Vodární 6, přízemí (chodba vlevo), dveře č. 1.22

Mgr. Yvona Vyhnánková

Institucionální koordinátor programů EU

e-mail: yvona.vyhnankova@upol.cz
telefon: +420 585 631 041
kancelář: Vodární 6, přízemí (chodba vlevo), dveře č. 1.17

Mgr. Tereza Zapletalová

Nominace na studijní pobyty Erasmus+ (vyjíždějící studenti)

e-mail: tereza.zapletalova01@upol.cz
telefon: +420 585 631 259
kancelář: Vodární 6, přízemí (chodba vlevo), dveře č. 1.21/4, 2. dveře zleva

Mgr. Vladimíra Žlutířová

Studijní pobyty Erasmus+ KA103/KA131 (vyjíždějící studenti A - K)

e-mail: vladimira.zlutirova@upol.cz
telefon: +420 585 631 062
kancelář: Vodární 6, přízemí (chodba vlevo), dveře č. 1.51

Kontaktní hodiny:

PO

13:00 – 15:00

ÚT

09:00 – 11:00

ST

13:00 – 15:00

ČT

09:00 – 11:00

V odůvodněných případech si lze předem sjednat schůzku mimo kontaktní hodiny.

Oddělení podpory a služeb

Mgr. Alena Vyskočilová, DiS.

Vedoucí oddělení podpory a služeb

e-mail: alena.vyskocilova@upol.cz
telefon: +420 585 631 237, +420 731 631 462
kancelář: Vodární 6, přízemí, dveře č. 1.15

Oddělení pro cizojazyčné stud. programy

Mgr. Eva Janebová, PhD.

Vedoucí projektový pracovník

e-mail: eva.janebova@upol.cz
telefon: +420 585 631 225
kancelář: Vodární 6, 2. patro, dveře č. 3.35

Christopher Medalis, PhD.

Seniorní Expert pro internacionalizaci

e-mail: christopher.medalis@upol.cz
telefon: +420 585 631 225
kanceláč: Vodární 6, 2. padro, dveře č. 3.35

Mgr. Pavla Vítová, PhD.

Referent pro zahraniční vztahy

e-mail: pavla.vitova@upol.cz
telefon: +420774262898
kancelář: Křížkovského 8

Referentky zahraničních oddělení na fakultách UP

Cyrilometodějská teologická fakulta
Mgr. Petra Hubená
Univerzitní 22, dveře č. 3.09
Na Hradě 5, dveře č. 3.07  (po domluvě)
tel.: 585 637 340
email: petra.hubena@upol.cz

Lékařská fakulta
Ing. Petra Nakládalová - Erasmus+ a ostatní mezinárodní programy
e-mail: petra.nakladalova@upol.cz 
Hněvotínská 3, dveře č. 2.094
tel.: 585 632 015

Jana Osmani - zahraniční degree studenti (General Medecine)
e-mail: jana.osmani@upol.cz
Hněvotínská 3, dveře č. 2.094
tel.: 585 632 017

Bc. Jitka Melcrová
Dentistry, doktorské programy v angličtině, Veřejné zdravotnictví
e-mail: jitka.melcrova@upol.cz 
tel.: 585 632 012 

Filozofická fakulta
Mgr. Jana Hořáková
Křížkovského 10, dveře 2.20
tel.: 585 633 014
e-mail: j.horakova@upol.cz

Mgr. Simona Černá
(mezinárodní smlouvy, incoming exchange students)
Křížkovského 10, dveře 2.20
tel.: 585 633 496
e-mail: simona.cerna@upol.cz 

Přírodovědecká fakulta
Dana Gronychová
17. listopadu 12, dveře č. 1.005
tel.: 585 634 058
e-mail: dana.gronychova@upol.cz

Pedagogická fakulta
Mgr. Jana Dostálová
Žižkovo nám. 5, dveře č. 3.43
tel.: 585 635 007
e-mail: jana.dostalova@upol.cz

Mgr. Dagmar Zdráhalová
Žižkovo nám. 5, dveře č. 3.43
tel.: 585 635 907
e-mail: dagmar.zdrahalova@upol.cz 

Fakulta tělesné kultury
Mgr. Sabina Kubisová (vyjíždějící studenti & zaměstnanci)
tř. Míru 117, dveře č. 3.18
tel.: 585 636 352
e-mail: sabina.kubisova@upol.cz 

Mgr. Tereza Havlová (přijíždějící studenti & zaměstnanci)
tř. Míru 117, dveře č. 4.06
tel.: 585 636 046
e-mail: tereza.havlova@upol.cz 

Právnická fakulta
Mgr. Radana Kuncová
Tř. 17. listopadu 8, dveře č. 2.13
tel.: 585 637 675
e-mail: radana.kuncova@upol.cz

Mgr. Tetiana Arkhangelska Ph.D.
Třída 17. listopadu 8, dveře č. 2.13
tel.: +420 585 637 514
e-mail: tetiana.arkhangelska@upol.cz

Fakulta zdravotnických věd
Ing. Irena Jedličková
Hněvotínská 3, dveře č. 2.020
tel.: 585 632 857
e-mail: irena.jedlickova@upol.cz 

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)