CEEPUS

Základní informace

CEEPUS je středoevropský výměnný univerzitní program zaměřený na regionální spolupráci v rámci sítí univerzit.

Do programu jsou aktuálně zapojeny Albánie, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Černá Hora, Česká republika, Chorvatsko, Maďarsko, Makedonie, Moldavsko, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko. Spolupracují též univerzity Priština, Prizren a Peja v Kosovu.

Program je určen pro pregraduální studenty od ukončeného druhého semestru, postgraduální studenty a akademické pracovníky.

Stipendium v programu lze získat v rámci sítí vysokých škol nebo individuálně (jako tzv. freemover). Důraz je přitom v prvé řadě kladen na aktivity v rámci sítí.

Více informací najdete na stránkách programu CEEPUS nebo na stránkách Domu zahraniční spolupráce, který je národním koordinátorem programu.

Sítě CEEPUS na UP

Univerzita Palackého je zapojena do následujících sítí programu CEEPUS:

Číslo Název Fakulta UP Katedra UP Koordinátor UP
CIII-AT-0502-07-1617 Bioethics CMTF Katedra systematické teologie Mgr. Dominik Opatrný, Th.D.

CZ-1601-02-2223

Media Ethics

CMTF

Katedra komunikačních studií

doc. Mgr. et Mgr. Jaroslav Franc, Th.D.

CIII-AT-0012-12-1617 Language and literature in a Central European context  FF Katedra nederlandistiky Dr. Bas Hamers
CIII-AT-0037-12-1617 Slavic Philology and Its Cultural Contexts  FF Katedra slavistiky Mgr. at Mgr. Kateřina Prokopová
CIII-AT-0119-11-1617 (Umbrella) *e-Bologna* - Network for Translation Studies and Transcultural Communication Programmes in Central, Eastern and South-Eastern Europe FF Katedra germanistiky  PhDr. Veronika Prágerová, Ph.D.
CIII-AT-0503-06-1617 Inter-American Studies  FF Katedra anglistiky a amerikanistiky PhDr. Matthew Sweney, PhD.
CIII-AT-0604-06-1617 Korean Studies in Central and eastern Europe FF Katedra asijských studií Mgr. Martin Šturdík
CIII-CZ-0029-12-1617 Idea of Europe in European culture, history and politics  FF Katedra historie doc. Mgr. Radmila Švaříčková Slabáková, Ph.D.
CIII-CZ-0802-04-1617 Basic Trans-cultural Research of Provincial Cultures in Central Europe FF Katedra germanistiky PhDr. Oldřich Břenek
CIII-CZ-1004-01-1617 (Umbrella) Multiple Perspectives on the Sinophone World FF Katedra asijských studií Mgr. Petr Janda
CIII-HR-1005-02-1617 Educational Systems in Central Europe PdF Katedra primární a preprimární pedagogiky Mgr. Alena Vavrdová, Ph.D.
CIII-HU-0019-12-1617 International Cooperation in Computer Science PdF Katedra technické a informační výchovy Mgr. Martin Havelka, Ph.D.
CIII-AT-1101-01-1617 (Umbrella) EcoResNet- Aquatic ecosystem research  PřF Katedra zoologie RNDr. Vladimír Uvíra
CIII-HU-0028-109-1617 Active Methods in Teaching and Learning Mathematics and Informatics PřF Katedra algebry a geometrie prof. RNDr. Josef Molnár, CSc
CIII-PL-0062-12-1617 Applied Geoinformatics (CEE-GIS)  PřF Katedra geoinformatiky RNDr. Jaroslav Burian, Ph.D. 
CIII-SI-0111-11-1617 GEOREGNET PřF Katedra geografie RNDr. Petr Šimáček

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)