Poslání univerzity

Posláním Univerzity Palackého v Olomouci (UP) je šíření vzdělanosti, realizace nezávislého vědeckého bádání a umělecké tvorby, jakož i péče o kulturní a vzdělanostní rozvoj lidské společnosti. Tradice úspěšné univerzity počínající rokem 1573 a její poslání jsou pro celou akademickou obec motivací k udržování a neustálé snaze o navyšování kvality všech jejích činností a instituce jako celku.

Podporován je rozvoj univerzity na všech úrovních, zejména kvalitní pedagogická práce, propojení teorie s praxí, rozvoj a další prohlubování současného poznání, tyto činnosti se zaměřují především na rozšiřování a vytříbení kompetencí studentů nejen pro jejich budoucí uplatnění na trhu práce, ale i přípravu pro život v současné dynamicky se rozvíjející společnosti, samozřejmě v souladu s evropským pojetím kvality univerzitního vzdělávání a tvůrčí činnosti.

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)