Vize univerzity

Univerzita Palackého v Olomouci si i v roce 2030 udrží svou pozici přední výzkumné univerzity usilující o udržení umístění mezi pěti nejvýznamnějšími vysokými školami v České republice a mezi pěti sty nejlépe hodnocenými univerzitami ve světě. I nadále bude jednou z nejatraktivnějších českých vysokých škol, jejíž prestiž plyne z široké nabídky programů a kvalitního pedagogického a vědeckého obsazení jednotlivých pracovišť všech osmi fakult.

  • Do roku 2030 bude univerzitou poskytující kvalitní, flexibilní, ale dostatečně náročné studium a vzdělávání s významným podílem digitalizovaného a jiného podpůrného prostředí za využití nejmodernějších digitálních technologií (Priorita 1).
  • Bude vědecky otevřenou univerzitou jak pro nastupující generaci vědců v doktorských studiích, tak pro významné odborníky dosahující excelentních výsledků ve výzkumu a vývoji (Priorita 2).
  • Dosáhne významnější vstřícnosti v oblasti správy a administrativy, a to posílením strategického řízení a snížením administrativní zátěže i optimalizací infrastruktury (Priorita 3).
  • Bude vystupovat jako zdravá, ale současně podporující a zajišťující rovné příležitosti, společensky odpovědná a trvale udržitelná univerzita budující kulturu společné identity (Priorita 4).
  • Bude univerzitou pevně usazenou v globální akademické síti díky systematickému posilování internacionalizace v podmínkách globalizovaného světa a budování významných zahraničních strategických partnerství (Priorita 5).

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)