Mezinárodní kreditová mobilita (KA107/171)

Základní Informace

 

 • Mobility s partnerskými zeměmi je možné realizovat v rámci schválených projektů. Na rozdíl od mobilit s programovými zeměmi jsou projekty schvalovány vždy na období maximálně 36 měsíců. Přihlášky jsou podávány v rámci každoroční výzvy (obvykle v termínu do 2. 2.) a jsou hodnoceny také kvalitativně.
 • Hodnotí se relevance projektu - tedy plánovaných mobilit - k celkové strategii internacionalizace jak UP, tak předpokládané partnerské instituce, návaznost na předchozí spolupráci, administrativní zajištění mobilit a služby pro účastníky, ale také přínos mobilit a diseminace výsledků projektu.
 • Pozor! Univerzita může podat vždy pouze jednu přihlášku projektu mobilit s partnerskými zeměmi, ve které budou zahrnuty všechny plánované mobility!
 • Návrhy plánovaných mobilit s partnerskými zeměmi shromažďuje Zahraniční oddělení, Mgr. Yvona Vyhnánková, vždy do 15. 1. Pro předkládání těchto dílčích návrhů je třeba použít formulář, zveřejněný na webu Zahraničního oddělení UP.

Kontakty

Partnerské země

Partnerské země Univerzita Město Období
Albánie University of Vlora "Ismail Qemali" Vlorë 2019-2022
Bělorusko Belarusian State University Minsk 2018-2023
Bhútán The Royal University of Bhutan Thimphu 2018-2023
  Royal Thimpu College Thimphu 2018-2023
Bosna a Hercegovina University of Mostar Mostar 2018-2023
  University of Sarajevo Sarajevo 2018-2023
Černá Hora University of Montenegro Podgorica 2018-2023
Čína Leshan Normal University Leshan 2019-2022
  Xihua University Chengdu 2019-2022
Dominikánská republika Instituto Tecnológico de Santo Domingo Santo Domingo 2020-2023
  Universidad Autónoma de Santo Domingo Santo Domingo 2020-2023
Egypt University of Cairo Giza 2019-2022
Gruzie Ilia State University Tbilisi 2018-2023
  Tbilisi State University Tbilisi 2019-2022
  Sulkhan-Saba Orbeliani Teaching University Tbilisi 2020-2023
Indonézie University of Trunojoyo, Madura Bangkalan 2020-2023
  Matana Univeristy Jakarta 2020-2023
  Gadjah Mada University Sleman 2020-2023
Írán Kharazmi University Tehran 2017-2023
  Tarbiat Modares University  Tehran 2020-2023
  Fedrowsi University of Mashhad Mashhad 2020-2023
Izrael Bar-Ilan University Ramat Gan 2018-2023
  Beit Berl College Kfar Saba 2018-2023
  The Hebrew University of Jerusalem Jerusalem 2018-2023
  The Zinman College of Physical Education and Sports Sciences at Wingate Institute Netanya 2018-2023
  University of Haifa Haifa 2020-2023
JAR University of Johannesburg Johannesburg 2018-2023
  University of Pretoria Pretoria 2020-2023
Kanada University of Alberta Edmonton 2018-2023
  Camosun College Victoria 2018-2023
Kapverdy Universidade de Cabo Verde Praia 2020-2023
Kazachstán S.Toraighyrov Pavlodar State University Pavlodar 2018-2023
Kolumbie Universidad del Rosario Bogotá 2020-2023
Kolumbie Universidad Externado de Colombia Bogotá 2020-2023
Maroko Université Hassan II de Casablanca Casablanca 2018-2023
Mosambik Universidade Eduardo  Mondlane Maputo 2020-2023
Nepál National College, Dhumbarahi, Kathmandu Kathmandu 2020-2023
Rusko Tomsk State Pedagogical University Tomsk 2018-2023
  St. Petersburg State University St. Petersburg 2020-2023
  Herzen State Pedagogical University St. Petersburg 2020-2023
  National Research University, Higher School of Economics Moscow 2020-2023
  Joint Institute for Nuclear Research (pouze stáže) Dubna 2020-2023

Tanzánie

University of Dar es Salaam Dar es Salaam 2019-2022
Ukrajina Ukrainian Catholic University Lviv 2018-2023
  Lviv Polytechnic National University  Lviv 2020-2023
  Zhytomyr Ivan Franko State University Zhytomyr 2020-2023
  Danylo Halytsky Lviv National Medical University Lviv 2020-2023
  Taras Shevchenko National University of Kyiv Kyiv 2018-2023
Zambie The Zambia Catholic University Kalulushi 2018-2023

 

 

 

Informace pro zájemce/řešitele projektů

Řešitelé – garanti spolupráce na fakultách/katedrách zajišťují:

 • Komunikaci s partnerskou institucí ve fázi přípravy i realizace projektu.
 • Přípravu podkladů pro podání přihlášky.
 • Uzavření inter-institucionální smlouvy (ve spolupráci se ZO UP). Pro tuto smlouvu je třeba použít vzor, zveřejněný na stránkách ZO UP. Smlouva je uzavírána za celou univerzitu, nikoliv na úrovni fakulty, podepisuje ji rektor:
  • Smlouva je uzavírána na celou dobu trvání projektu a musí pokrývat všechny plánované mobility flows na celou dobu projektu. Doporučuje se ve smlouvě specifikovat (popsat) podmínky výběru účastníků, uznávání mobilit (ECTS?), jazykovou a kulturní přípravu, případně další podmínky.
  • Před zahájením spolupráce musí partnerská instituce mít přidělený kód PIC. Většina mezinárodně aktivních univerzit ale tento kód již má.
 • Nominace studentů na základě výběrového řízení v rámci Aplikace pro správu mobilit - Mobility (deadline pro nominace na ZS je 31.5., deadline pro nominace na LS je 31.10.)
 • Sestavení studijního plánu (Learning Agreement, ve spolupráci se studentem a partnerskou institucí) pro vyjíždějící i přijíždějící studenty.
 • Monitoring účastníků během pobytu.
 • Uznání výsledků studia po návratu.
 • Výběr a nominace zaměstnanců na výukové pobyty, případně školení.
 • Evaluace a diseminace výsledků projektu.

Studenti

Níže (kliknutím na Více) najdete kompletní informace pro zájemce a také informace pro nominované studenty. 

Informace pro zájemce

Kontaktní osoba na UP

Za jakých podmínek se může student programu zúčastnit?

 • Realizace je možná výhradně na základě platné meziinstitucionální dohody.
 • Student je zapsaný do akreditovaného studijního programu na UP (bakalářský, magisterský nebo doktorský studijní program).
 • Student řádně ukončil minimálně první ročník studia na VŠ (forma prezenční, kombinovaná i distanční).
 • Délka studijního pobytu je stanovena na minimálně 3 měsíce (trimestr), maximálně 12 měsíců – vždy v rámci jednoho studijního cyklu (tzn. součet všech studijních pobytů Erasmus+ a praktických stáží Erasmus+ v dané úrovni studia nepřesáhne 12 měsíců).
 • Student musí být po celou dobu plánovaného pobytu v zahraničí studentem UP (před výjezdem do zahraničí nebo během studijního pobytu není možné studium na UP ukončit nebo přerušit).
 • Výběrová kritéria musí: proběhnout na úrovni VŠ, být transparentní, rovná, srozumitelná, dokumentovaná a veřejná.
 • U tohoto projektu neplatí OLS (Only Language Support) – Online jazyková podpora.

 

Co musím jako student udělat, pokud se chci na program přihlásit?

 • Neprve zjistit, jak je program organizován na dané fakultě. Následně kontaktovat referentku zahraničního oddělení na děkanátu příslušné fakulty. Seznam kontaktů viz tabulka níže.
 • V případě, že znám jméno koordinátora programu na katedře, obrátím se přímo na katedru. Důležité je zjistit, jestli má fakulta/katedra dohodu nebo dohody o výměně studentů odpovídající mému předmětu studia a jazykovým znalostem.
 • Informuji se o podmínkách a termínu výběrového řízení. Kritéria a termín si stanoví každá fakulta/katedra sama.
 • Zjistit si vliv a dopady studia v zahraničí na mé studium na UP (uznání kurzů absolvovaných v zahraničí, potřeba rozložení studia, individuální studijní plán).
 • Po vyhlášení výsledků výběrového řízení postupovat podle dalších pokynů viz sekce níže: Instrukce pro nominované studenty.
Fakulta UP Katedra UP Partnerská země Univerzita Město Období kontaktní osoba e-mail
CMTF   Bělorusko Belarusian State University (pouze incoming studenti) Minsk 2018-2023 P. Hubená petra.hubena@upol.cz
CMTF   Gruzie Ilia State University Tbilisi 2018-2023 M. Baleková martina.balekova@upol.cz 
CMTF   Gruzie Sulkhan-Saba Orbeliani Teaching University Tbilisi 2020-2023 M. Baleková martina.balekova@upol.cz 
CMTF   Írán Fedrowsi University of Mashhad Mashhad 2020-2023 P. Hubená petra.hubena@upol.cz
CMTF   Ukrajina Ukrainian Catholic University Lviv 2018-2023 P. Hubená petra.hubena@upol.cz
FF ASI Indonézie Gadjah Mada University Sleman 2020-2023 O. Pokorný ondrej.pokorny@upol.cz
FF JUD Izrael Bar-Ilan University Ramat Gan 2018-2023 E. Kalousová   
FF JUD Izrael The Hebrew University of Jerusalem Jerusalem 2018-2023 E. Kalousová eva.kalouskova@upol.cz
FF KAA Albánie University of Vlora "Ismail Qemali" Vlorë 2019-2022 P. Flajšarová pavlina.flajsarova@upol.cz
FF KOL Izrael University of Haifa Haifa 2020-2023 L. Zámečník lukas.zamecnik@upol.cz
FF KPE Bosna a Hercegovina University of Sarajevo Sarajevo 2018-2023 M. Zapletalová m.zapletalova@upol.cz
FF KRP Kapverdy Universidade de Cabo Verde Praia 2020-2023 Z. Burianová zuzana.burianova@upol.cz
FF KRP Mosambik Universidade Eduardo  Mondlane Maputo 2020-2023 P. Svobodová petra.svobodova@upol.cz
FF KAA Egypt University of Cairo Giza 2019-2022 R. Zámec radim.zamec@upol.cz
FF KRS Egypt University of Cairo Giza 2019-2022 R. Zámec radim.zamec@upol.cz
FF KSR Bělorusko Belarusian State University Minsk 2018-2023 P. Varga patrik.varga@upol.cz
FF KSR Rusko National Research University, Higher School of Economics Moskva 2020-2023 P. Varga patrik.varga@upol.cz
FF KSR Rusko St. Petersburg State University St. Petersburg 2020-2023 P. Varga patrik.varga@upol.cz
FF KSR Rusko Tomsk State Pedagogical University Tomsk 2018-2023 P. Varga patrik.varga@upol.cz
FF KSU Ukrajina Lviv Polytechnic National University  (pouze incoming studenti) Lviv 2020-2023 U. Cholodová uljana.cholodova@upol.cz
FF KSU Ukrajina Taras Shevchenko National University of Kyiv Kyiv 2018-2023 U. Cholodová uljana.cholodova@upol.cz
FF KSU Ukrajina Zhytomyr Ivan Franko State University Zhytomyr 2020-2023 U. Cholodová uljana.cholodova@upol.cz
FTK   Černá Hora University of Montenegro Podgorica 2018-2023 S. Kubisová sabina.kubisova@upol.cz
FTK   Írán Kharazmi University (pouze incoming studenti) Tehran 2017-2023 S. Kubisová sabina.kubisova@upol.cz
FTK   Izrael The Zinman College of Physical Education and Sports Sciences at Wingate Institute Netanya 2018-2023 S. Kubisová sabina.kubisova@upol.cz
FTK   Kanada Camosun College Victoria 2018-2023 S. Kubisová sabina.kubisova@upol.cz
FTK   Kanada University of Alberta Edmonton 2018-2023 S. Kubisová sabina.kubisova@upol.cz
FTK   Kolumbie Universidad del Rosario Bogotá 2020-2023 S. Kubisová sabina.kubisova@upol.cz
PdF KČJ Izrael Bar-Ilan University Ramat Gan 2018-2023 M. Kříž michal.kriz@upol.cz 
PdF ÚPSS Indonézie University of Trunojoyo, Madura Bangkalan 2020-2023

D. Zdráhalová
Š. Chudý

dagmar.zdrahalova@upol.cz
stefan.chudy@upol.cz
PdF ÚSS Rusko Herzen State Pedagogical University St. Petersburg 2020-2023 M. Polínek martin.polinek@upol.cz
PdF   Čína Leshan Normal University Leshan 2019-2022 D. Zdráhalová dagmar.zdrahalova@upol.cz
PdF   Čína Xihua University Chengdu 2019-2022 D. Zdráhalová dagmar.zdrahalova@upol.cz
PdF   Kazachstán S.Toraighyrov Pavlodar State University Pavlodar 2018-2023 D. Zdráhalová dagmar.zdrahalova@upol.cz
PdF   Rusko St. Petersburg State University  St. Petersburg 2020-2023 D. Zdráhalová dagmar.zdrahalova@upol.cz
PF   JAR University of Johannesburg Johannesburg 2018-2023 R. Kuncová radana.kuncova@upol.cz
PřF EKO Kazachstán S.Toraighyrov Pavlodar State University Pavlodar 2018-2023 D. Gronychová dana.gronychova@upol.cz
PřF KEF Rusko Joint Institute for Nuclear Research (pouze stáže) Dubna 2020-2023 D. Gronychová dana.gronychova@upol.cz
PřF KGG Bosna a Hercegovina University of Mostar Mostar 2018-2023 P. Šimáček petr.simacek@upol.cz
PřF  KGG, MRS Bosna a Hercegovina University of Sarajevo Sarajevo 2018-2023 P. Šimáček petr.simacek@upol.cz
PřF KGG Írán Kharazmi University (pouze incoming studenti) Tehran 2017-2023 P. Šimáček petr.simacek@upol.cz
PřF KGG Izrael Bar-Ilan University Ramat Gan 2018-2023 P. Šimáček petr.simacek@upol.cz
PřF KGG Izrael Beit Berl College Kfar Saba 2018-2023 P. Šimáček petr.simacek@upol.cz
PřF KGG Izrael University of Haifa Haifa 2020-2023 P. Šimáček petr.simacek@upol.cz
PřF KGG Kanada Camosun College Victoria 2018-2023 S. Kubisová sabina.kubisova@upol.cz
PřF MRS Bhútán Royal Thimpu College (pouze incoming studenti) Thimphu 2018-2023 J. Chovaneček jiri.chovanecek01@upol.cz
PřF MRS Bhútán The Royal University of Bhutan Thimphu 2018-2023 J. Chovaneček jiri.chovanecek01@upol.cz
PřF MRS Indonézie Matana Univeristy Jakarta 2020-2023 J. Chovaneček jiri.chovanecek01@upol.cz
PřF MRS Izrael Bar-Ilan University Ramat Gan 2018-2023 J. Chovaneček jiri.chovanecek01@upol.cz
PřF MRS Izrael Beit Berl College Kfar Saba 2018-2023 J. Chovaneček jiri.chovanecek01@upol.cz
PřF MRS Izrael University of Haifa Haifa 2020-2023 J. Chovaneček jiri.chovanecek01@upol.cz
PřF MRS JAR University of Johannesburg Johannesburg 2018-2023 J. Chovaneček jiri.chovanecek01@upol.cz
PřF MRS JAR University of Pretoria Pretoria 2020-2023 J. Chovaneček jiri.chovanecek01@upol.cz
PřF MRS Kolumbie Universidad del Rosario Bogotá 2020-2023 J. Chovaneček jiri.chovanecek01@upol.cz
PřF MRS Kolumbie Universidad Externado de Colombia Bogotá 2020-2023 J. Chovaneček jiri.chovanecek01@upol.cz
PřF MRS Maroko Université Hassan II de Casablanca Casablanca 2018-2023 J. Chovaneček jiri.chovanecek01@upol.cz
PřF MRS Nepál National College, Dhumbarahi, Kathmandu Kathmandu 2020-2023 J. Chovaneček jiri.chovanecek01@upol.cz
PřF MRS Tanzánie University of Dar es Salaam Dar es Salaam 2019-2022 M. Schlossarek martin.schlossarek@upol.cz
PřF MRS Zambie The Zambia Catholic University Kalulushi 2018-2023 B. Frličková barbora.frlickova@upol.cz
PřF   Dominikánská republika Instituto Tecnológico de Santo Domingo (pouze incoming studenti) Santo Domingo 2020-2023 D. Gronychová dana.gronychova@upol.cz
PřF   Dominikánská republika Universidad Autónoma de Santo Domingo (pouze incoming studenti) Santo Domingo 2020-2023 D. Gronychová dana.gronychova@upol.cz
PřF   Írán Tarbiat Modares University  Tehran 2020-2023 D. Gronychová dana.gronychova@upol.cz

Stipendium

 • Stipendium programu Erasmus+ je určeno na pokrytí části nákladů souvisejících se studijním pobytem a představuje příspěvek na zvýšené náklady spojené s pobytem v zahraničí.
 • Stipendium vyplácí ekonomické oddělení RUP z finančních prostředků Erasmus+, projektu Mezinárodní kreditová mobilita.
 • Stipendium se skládá ze 2 složek – pobytové náklady a cestovní náklady.
 • Výše stipendia u vyjíždějících studentů je 700 EUR/měsíc.
 • Pro účel výpočtu stipendia se za jeden měsíc považuje 30 dní. Pokud není dodrženo trvání studijního pobytu v délce celých měsíců, je stipendium na poslední měsíc vypočítáno podle počtu dní, kdy jeden den = 1/30 měsíční sazby.
 • Cestovní náklady se odvíjí od vzdálenosti cílové destinace:

0-99 km

0 EUR

100-499 km

180 EUR

500-1999 km

275 EUR

2000-2999 km

360 EUR

3000-3999 km

530 EUR

4000-7999 km

820 EUR

8000 km a více

1500 EUR

 • Stipendium se vyplácí na základě podpisu Účastnické smlouvy – před výjezdem. Dle předchozí domluvy je ve výjimečných případech možné vyplatit i za jiných podmínek.
 • Stipendium je převedeno jednorázovou platbou na bankovní účet studenta (doporučujeme účet u české banky v EUR, jelikož stipendium je vyplaceno v EUR).
 • Finanční podpora nemůže být použita k úhradě nákladů, které jsou již hrazeny z jiných akcí/programů EU. Student nemůže být současně příjemcem stipendia Erasmus Mundus (Joint Master Degree) a Erasmus+.

 

Pojištění

 • Cestovní pojištění hradí Univerzita Palackého v Olomouci.
 • Podmínky jsou totožné s klasickými výjezdy u programu Erasmus+. Viz stránka Cestovní pojištění.
 • Každý student je povinnen před svým výjezdem uzavřít cestovní pojištění.
 • Dodatečné/Nadstandartní pojištění si zařizuje a hradí student sám.

 

Vízová povinnost

 

Akademické uznávání

 • Během studijního pobytu Erasmus+ je nutné získat nejméně 20 ECTS kreditů za každý semestr studia. Tato podmínka platí pro bakalářský a magisterský stupeň studia.
 • Doporučený počet kreditů ve studijním plánu je 20‐30 ECTS kreditů na semestr. V případě, že student nesplní podmínky definované článkem č. 6 tzv. Účastnické smlouvy pro studijní pobyty Erasmus+ a nesplní tak minimální požadavky s ohledem na počet získaných ECTS kreditů, bude požádán o vrácení části přiděleného finančního příspěvku. To neplatí v případě, že studentovi zabránila ve splnění minimálních požadavků nepředvídatelná situace nebo událost, kterou nemohl ovlivnit a o které neprodleně informoval koordinátora programu na UP. Výše požadované částky bude stanovena jako poměrná část skutečně získaných kreditů za daný semestr studijního pobytu a minimálního počtu ECTS kreditů na semestr.
 • Doporučený počet kreditů u doktorského studia není stanoven. Doktorandi musí po ukončení studijního pobytu doložit tzv. Potvrzení školitele.
 • Většina univerzit mimo EU nevyužívá ECTS a proto je zapotřebí se dopředu domluvit se svým katederním/fakultním koordinátorem na způsobu přepočítání dosažených kreditů. Pozor - v Learning Agreementu se uvádí již přepočítané ECTS kredity!

 

Podpora pro účastníka se specifickými potřebami

Stejný postup jako u klasického Erasmus+.

Studijní pobyty - Instrukce pro nominované studenty

Před výjezdem

Je zapotřebí, aby se student přihlásil na výběrové řízení skrze aplikaci www.mobility.upol.cz a poté prošel řádným výběrovým řízením na dané fakultě. Neplatí pro studenty FF UP, ti řeší svůj výjezd ve STAGu. V případě, že student splní potřebné požadavky a bude nominovaný na svůj studijní pobyt, tak se mu ozve koordinátorka ze ZO RUP a sdělí mu následující kroky.

Student musí před svým výjezdem odevzdat/zaslat na ZO RUP následující dokumenty (studenti FF odevzdávají pouze body 2, 4, 5, zbylé dokumenty nahrávají do STAGu):

 1. Přihláška ke studiu v zahraničí
 2. Akceptační dopis od zahraniční univerzity (musí obsahovat konkrétní data nástupu a ukončení studia, počítá se vč. orientačních dní a zkoušek)
 3. Learning Agreement (pozor na správné vyplnění kontaktů v hlavičce dokumentu, tabulky A i tabulky B)
 4. Prohlášení o bankovním účtu
 5. Účastnická smlouva (k nahlédnutí v sekci Dokumenty, sestavuje a podepisuje se na osobní schůzce s koordinátorkou na ZO RUP)

Při podpisu Účastnické smlouvy student obdrží Erasmus+ Charta studenta a Všeobecné podmínky a dostane informaci o tom, jakým způsobem si sjednat Cestovní pojištění.

V průběhu pobytu

 • Neprodleně informuje ZO RUP o všech změnách (zkrácení nebo prodloužení pobytu) a případných problémech s plněním studijních povinností. O změnách informuje student také katederního a fakultního koordinátora a zajistí si přepis předmětů ve STAGu.
 • V případě změn ve studijní smlouvě (Learning Agreement) vyplní student část formuláře During the Mobility (Changes to the learning agreement), nechá ho potvrdit hostitelskou institucí, koordinátorem z domovské fakulty/katedry (ústavu) a zajistí předání kopie na ZO RUP. Změny musí být schváleny do 30 dní od zahájení studijního pobytu, resp. od zahájení výuky.

Prodloužení pobytu

Studijní pobyt je možno prodloužit pouze v rámci jednoho akademického roku, pokud to povolují vnitřní předpisy vysílající instituce, a pokud jsou splněny následující podmínky:

 • Existuje písemný souhlas přijímající a vysílající instituce o prodloužení studijního pobytu;
 • Je vypracován dodatek k Účastnické smlouvě uzavřené mezi studentem a vysílající institucí před ukončením původního studijního pobytu;
 • Doba prodloužení navazuje na původní studijní pobyt;
 • Není překročena maximální doba trvání studijního pobytu, tj. 12 měsíců v jednom studijním cyklu;
 • Student si musí zajistit prodloužení cestovního pojištění

Po ukončení pobytu

Student musí po návratu ze studijního pobytu splnit několik náležitostí:

 • Vyplnit Závěrečnou zprávu studenta formou online dotazníku do evropské databáze Mobility Tool+. Po skončení pobytu přijde studentovi e-mail s výzvou k vyplnění zprávy. Zadání závěrečné zprávy je podmínkou pro čerpání finančního příspěvku Erasmus+.
 • Doručit originál Potvrzení o délce studia (Confirmation of Erasmus+ study period) vydané a potvrzené přijímající organizací obsahující jméno účastníka a datum zahájení a ukončení studia. Nemá-li přijímající instituce k dispozici požadovaný formulář, využijte náš v sekci Dokumenty. Potvrzení o délce studia musí být vystavené až na konci studijního pobytu (max. 3 dny před datem ukončení uvedeným v Účastnické smlouvě).
 • Doručit Přehled dosažených výsledků studia (Transcript of Records) vydaný a potvrzený přijímající organizací obsahující jméno účastníka a výsledky studia. Studenti doktorských studijních programů dokládají Potvrzení školitele popisující studijní náplň během studijního pobytu. Tento dokument doručí do 1 měsíce od skončení studijního pobytu na ZO RUP. Datum poslední vykonané zkoušky musí být totožné s datem ukončení uvedeným v Účastnické smlouvě. Datum vystavení Transcript of Records/Potvrzení školitele musí být totožné (nebo pozdější) s datem uvedeným jako datum ukončení mobility v Účastnické smlouvě.
 • Na fakultě/katedře zajistit uznání absolvovaných kurzů. Uznání předem schváleného plánu studia je podmínkou programu Erasmus+, student o uznání žádá i v případě, že mu kredity pro ukončení studia na UP nechybí! 

Praktické stáže - Informace pro žadatele o finanční podporu – 2022/2023

Podmínky účasti

Požadavky na žadatele

Žádáte-li o praktickou stáž Erasmus+ ICM (KA 107), resp. finanční podporu, musíte splňovat následující podmínky:

 • jste zapsán/a do kteréhokoliv ročníku akreditovaného bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu na UP v prezenční, kombinované či distanční formě studia;
 • ke studiu na UP musíte být řádně zapsán/a po celou dobu praktické stáže, studium tedy nemůžete před ukončením stáže přerušit ani ukončit;
 • pokud praktickou stáž realizujete v posledním ročníku bakalářského, magisterského nebo doktorského studia, musíte ji ukončit nejpozději 2 měsíce před předpokládaným ukončením studia;
 • vyšší prioritu mají žadatelé, kteří doposud praktickou stáž neabsolvovali.

Požadavky na praktickou stáž

Při hledání praktické stáže prosím reflektujte následující aspekty:

 • praktická stáž musí být uskutečněna v podniku, školicím středisku, výzkumném centru či v jiné organizaci (např. fakultní nemocnice);
 • praktická stáž musí být realizována v jedné z partnerských zemí v rámci schválených projektů; seznam projektů dle řešitelských pracovišť UP, partnerských zemí, vyjednaných přijímajících organizací, projektového období a kontaktních osob:

- CMTF Bělorusko Belarusian State University Minsk 2020-2023 P. Hubená petra.hubena@upol.cz

- CMTF Gruzie Home Civil Society Development Center Tbilisi 2020-2023 A. Z. Kusz agnieszka.zogata@upol.cz

- FF-ASI Indonésie Gadjah Mada University Sleman 2020-2023 O. Pokorný ondrej.pokorny@upol.cz

- FF-JUD Izrael Yad Vashem Jerusalem 2020-2023 E. Kalousová eva.kalousova@upol.cz

- FF-KOL Izrael University of Haifa Haifa 2020-2023 L. Zámečník lukas.zamecnik@upol.cz

- FF/PdF Rusko České centrum Moskva Moskva 2020-2023 M. Raková marie.rakova@upol.cz

- FF-KSR Rusko National Research University Moskva 2020-2023 P. Varga patrik.varga@upol.cz

- FF-KSU Ukrajina Zhytomyr Ivan Franko State University Zhytomyr 2020-2023 U. Cholodová uljana.cholodova@upol.cz

- FF-KSU Ukrajina Taras Shevchenko National University of Kyiv/České centrum Kyjev Kyiv 2020-2023 U. Cholodová uljana.cholodova@upol.cz/M. Raková marie.rakova@upol.cz

- FTK Izrael The Academic College at Wingate Netanya 2020-2023 S. Kubisová sabina.kubisova@upol.cz

- FTK Kanada PowerToBe Victoria/North Vancouver 2019-2023 S. Kubisová sabina.kubisova@upol.cz

- LF Ukrajina Danylo Halytsky Lviv National Medical University Lviv 2020-2023 J. Srovnal josef.srovnal@upol.cz

- PdF Čína Leshan Normal University Leshan 2019-2022 D. Zdráhalová dagmar.zdrahalova@upol.cz

- PF JAR University of Johannesburg Johannesburg 2020-2023 R. Kuncová radana.kuncova@upol.cz

- PřF Bělorusko Belarusian State University Minsk 2020-2023 M. Mašláň miroslav.maslan@upol.cz

- PřF-EKO Bosna a Hercegovina University of Mostar Mostar 2020-2023 B. Šarapatka borivoj.sarapatka@upol.cz

- PřF Dominikánská republika Instituto Tecnológico de Santo Domingo Santo Domingo 2020-2023 D. Gronychová dana.gronychova@upol.cz

- PřF Dominikánská republika Universidad Autónoma de Santo Domingo Santo Domingo 2020-2023 D. Gronychová dana.gronychova@upol.cz

- PřF-MRS Indonésie Matana University Jakarta 2020-2023 S. Šafaříková simona.safarikova@upol.cz

- PřF-KEF Izrael Hebrew University of Jerusalem Jerusalem 2020-2023 J. Pechoušek jiri.pechousek@upol.cz

- PřF Kazachstán S. Torayghyrov Pavlodar State University Pavlodar 2020-2023 B. Šarapatka borivoj.sarapatka@upol.cz

- PřF Rusko Saint Petersburg State University Saint Petersburg 2020-2023 M. Mašláň miroslav.maslan@upol.cz

- PřF-KEF Rusko Joint Institute for Nuclear Research Dubna 2020-2023 M. Mašláň miroslav.maslan@upol.cz;

 • délka praktické stáže je minimálně 2 měsíce a maximálně 12 měsíců (Pomůcka pro výpočet délky pobytu). Je stanovena vždy před započetím mobility, lze ji však prodloužit, event. zkrátit, pokud s tím zúčastněné strany, tj. UP jako vysílající instituce, přijímající organizace a stážista, souhlasí. POZOR! Datum zahájení stáže odpovídá prvnímu dni, kdy je vyžadována vaše přítomnost v přijímající organizaci. Datum ukončení stáže odpovídá poslednímu dni, kdy je vyžadována vaše přítomnost v přijímající organizaci;
 • praktická stáž může být přerušena vyhlášením podnikové dovolené, v jejímž průběhu je přijímající organizace uzavřena. Tato doba se nezapočítává do minimální délky stáže;
 • můžete se účastnit studijních pobytů a/nebo praktických stáží Erasmus+ a LLP/Erasmus v celkové délce 12 měsíců za každý stupeň studia. V případě jednostupňových studijních programů (např. všeobecné lékařství, právo apod.) můžete být mobilní v celkové délce 24 měsíců;
 • musí se jednat o práci na plný úvazek. Minimální pracovní doba je 35 hodin/týden, konkrétní počty se liší dle legislativy jednotlivých hostitelských zemí;
 • praktická stáž nevyžaduje bilaterální smlouvu. Stáž musí být ale předem vyjednána, resp. dohodnuta a potvrzena formou dopisu o přijetí/Letter of Admission (LoA), potažmo pracovního plánu stáže/Learning Agreement for Traineeships (LA);
 • praktická stáž musí úzce souviset s vaším studiem a po jejím ukončení musí být plně uznána příslušnou katedrou/ústavem jako součást studijního programu, do něhož jste na UP zapsán/a (přidělením dohodnutého počtu kreditů ECTS a/nebo zaznamenáním absolvované stáže v dodatku k diplomu).

Finanční podpora

 • finanční podpora vám bude poskytnuta na základě účastnické smlouvy formou paušální částky na měsíc (= 30 dní) pobytu ve výši 700 EUR;
 • dále vám bude poskytnut jednorázový příspěvek na cestovní náklady do hostitelské země a zpět. Jeho výše bude stanovena podle vzdálenosti z Olomouce do místa stáže dle kalkulátoru vzdálenosti EU (https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en) a příslušného pásma:

Vzdálenost

Příspěvek

100-499 km

180 EUR

500-1 999 km

275 EUR

2 000-2 999 km

360 EUR

3 000-3 999 km

530 EUR

4 000-7 999 km

820 EUR

8 000 km a více

1 500 EUR

 • pokud není dodrženo trvání praktické stáže v délce celých měsíců, je finanční podpora na poslední měsíc přidělována podle počtu dnů posledního měsíce;
 • finanční podpora představuje pouze příspěvek na pokrytí nákladů spojených s mobilitou, tj. cestovní výdaje a zvýšené životní náklady během pobytu v hostitelské zemi;
 • vedle finanční podpory Erasmus+ ICM (KA 107) vám může být poskytnuta také odměna ze strany přijímající organizace, jelikož po indukční fázi stáže/zapracování se pro ni budete plnohodnotnou pracovní silou. Odměna může mít formu finanční podpory a/nebo příspěvku v naturáliích (např. bezplatné ubytování, jízdenky MHD, stravenky apod.);
 • je vyloučeno dvojí financování, tzn., že vedle finanční podpory Erasmus+ ICM (KA 107) nesmíte k pokrytí nákladů spojených s mobilitou obdržet zároveň žádnou další finanční podporu ze zdrojů EU;
 • finanční podpora bude vyplacena v EUR na váš bankovní účet zřízený v České republice (ideálně účet v EUR), a to ve jedné splátce.

Na co byste neměli zapomenout ...

Berte prosím v potaz následující upozornění:

 • vaši praktickou stáž plánujte dlouhodobě a s dostatečným předstihem;
 • buďte vůči sobě nároční a usilujte o „stáž svých snů“, kterou se budete posléze oprávněně pyšnit ve svém životopisu. Akceptování „jakékoliv“ stáže slyšíme neradi;
 • nenechte se odradit případným počátečním neúspěchem ve fázi hledání stáže, raději oslovte více zaměstnavatelů, čímž si zajistíte šanci na pozitivní odezvu;
 • zaměstnavatele oslovte s motivačním dopisem a aktuálním CV šitým na míru, umějte se „prodat“, nastudujte si informace o něm, jeho aktuálně běžících projektech apod., vyhněte se všeobecně znějícím frázím;
 • při hledání vhodného praktika je třeba vycházet z nabídky stáží přijímajících organizací vyjednaných v rámci schválených projektů (seznam viz výše), event. z nabídky stáží dalších organizací odsouhlasených kontaktní osobou za daný projekt a institucionální koordinátorkou zahraničních praktických stáží;
 • nabídky stáží jsou průběžně zveřejňovány ve webové aplikaci INTLAG, na webových stránkách Zahraničního oddělení UP, jeho Facebooku apod.;
 • časový rámec stáže zvolte tak, aby byl v souladu s podmínkami vašeho studia (pokud tyto nevyžadují povinnou praktickou stáž s konkrétní časovou specifikací);
 • o finanční podporu se ucházejte včas. Pokud máte praktickou stáž již zajištěnou, postačí, když nás budete s požadovanými dokumenty kontaktovat 2–3 měsíce před jejím plánovaným započetím, při dodržení stanovených uzávěrek. Jestliže potřebujete asistenci se zajištěním odpovídající stáže, obraťte se na nás cca 4–6 měsíců předem;
 • vzhledem k tomu, že finanční podpora Erasmus+ ICM (KA 107)představuje pouze příspěvek na pokrytí nákladů spojených s vaší mobilitou, ověřte si také další možnosti financování (odměna od přijímající organizace, vaše vlastní úspory apod.);
 • před výjezdem na praktickou stáž můžete absolvovat 3denní intenzivní kurzy Interkulturní komunikace v cizích jazycích (EN, DE, FR, ES) či semestrální variantu tohoto kurzu v ruštině. Tyto kurzy vám pomohou rozvinout interkulturní vnímání a jazykovou vybavenost a přispějí k vaší bezproblémové integraci do nového prostředí a hladkému průběhu stáže. Výuka probíhá prezenčně zpravidla ve zkouškovém období. Kurzy si můžete zapsat v IS STAG jako předměty kategorie C s ohodnocením 4 kreditů (v případě RU 3 kreditů). Úspěšní absolventi kurzů obdrží certifikát;
 • vedle těchto kurzů doporučujeme využít také nabídky prezenčních a distančních výpůjček odborné české a zahraniční literatury na téma jazykového a interkulturního rozvoje či dalších klíčových kompetencí. Literatura je vám k dispozici v kanceláři č. 3.46 (podkroví Rektorátu UP) v konzultačních hodinách út 08:00-11:00 a st 09:00-12:00 hod. Distanční výpůjčky jsou možné po dobu jednoho měsíce;
 • ubytování a dopravu si zajišťujete sami, komplexní cestovní pojištění obdržíte zdarma od UP (bližší informace k cestovnímu pojištění naleznete ZDE);
 • informace týkající se vízové povinnosti uvádí webové stránky Ministerstva zahraničních věcí České republiky;
 • další doporučení a rady najdete v Manuálu pro účastníky zahraničních pracovních stáží, který je ke stažení ve webové aplikaci INTLAG.

Žádost o finanční podporu

Podklady žadatele

Dokumenty, na jejichž základě se ucházíte o finanční podporu, musí obsahovat následující:

1/   dopis o přijetí/Letter of Admission vydaný odpovědným zástupcem přijímající organizace (k vyplnění na PC v angličtině)

2/   doporučující dopis vystavený odborným garantem praktických stáží, tj. akademickým pracovníkem na příslušné katedře/ústavu kompetentním ve věci schválení vyjednané praktické stáže a jejího následného uznání (k vyplnění na PC v češtině nebo v angličtině). Pro tyto účely předložte garantovi k nahlédnutí žádost o finanční podporu a dopis o přijetí tak, aby bylo jeho doporučení šité na míru přímo vám a vaší stáži. V případě praktických stáží Ph.D. studentů doporučující dopis vystaví školitel.

3/   potvrzení o jazykových schopnostech dokladující znalost jazyka/ů, v němž/nichž bude praktická stáž probíhat – certifikát či zkouška z daného jazyka/ů uvedená ve výpisu studijních výsledků, případně přezkoušení ze strany centra/ústavu jazykové přípravy příslušné fakulty.

Žádosti o finanční podporu s výše uvedenými přílohami se předkládají elektronicky/via e-mail ke stanoveným uzávěrkám institucionální koordinátorce zahraničních praktických stáží, dveře č. 3.46 (podkroví Rektorátu UP). Neúplné žádosti a kandidatury, které nesplňují podmínky účasti, nebudou zohledněny!

POZOR! Pokud se ucházíte o praktickou stáž prostřednictvím webové aplikace INTLAG, žádost o finanční podporu předložte on-line v tomto prostředí!

Uzávěrky pro předkládání žádostí o finanční podporu

30/09/2022

termín platný pro výjezdy od 01/01/2023 

31/12/2022

termín platný pro výjezdy od 01/03/2023

31/03/2023

termín platný pro výjezdy od 01/06/2023

30/06/2023

termín platný pro výjezdy od 01/09/2023

Výběrové řízení

Kritéria výběrového řízení:

 • motivace žadatele;
 • kvalita praktické stáže (detailní a dobře strukturovaný, studijními oboru a motivačním faktorům žadatele odpovídající pracovní program, relevantní délka pobytu atd.);
 • doporučení katederního odborného garanta praktických stáží;
 • jazykové schopnosti;
 • studijní výsledky;
 • žadatel, který studuje na UP a chce z České republiky vycestovat na praktickou stáž do země svého původu, má ve výběrovém řízení nejnižší prioritu.

O výsledcích výběrového řízení budou všichni žadatelé informováni prostřednictvím e-mailu do 2 týdnů od stanovených uzávěrek. Před nimi nebudou činěna žádná rozhodnutí.

Poznámky:

Žádost o finanční podporu je jediným zdrojem informací, dle které bude rozhodnuto o přidělení/nepřidělení podpory. Proto by mělo být ve vašem zájmu vypracovat ji pečlivě.

Podpisem žádosti o finanční podporu stvrzujete, že informace uvedené v ní a jejích přílohách jsou úplné a pravdivé. Neúplná a nepravdivá tvrzení mohou vést k vyřazení z výběrového řízení a k požadavku navrácení případně již vyplacené finanční podpory.

Kontakt

Lenka Lepetáková
kontaktní osoba pro uchazeče o praktickou stáž, potažmo o finanční podporu, podpora dalších činností agendy (Erasmus+ KA 103, Erasmus+ KA 107, Stipendijní program UP (vyjíždějící studenti, u Erasmus+ KA 107 také přijíždějící studenti)
e-mail: lenka.lepetakova01@upol.cz
telefon: +420 585 631 244
kancelář: Vodární 6, přízemí, dveře č. 1.06

Mgr. Marie Raková

koordinátorka zahraničních praktických stáží (Erasmus+ KA 103, Erasmus+ KA 107, Stipendijní program UP (vyjíždějící studenti, u Erasmus+ KA 107 také přijíždějící studenti)
e-mail: marie.rakova@upol.cz
telefon: +420 734 261 040
kancelář: Vodární 6, přízemí, dveře č. 1.14

Kontaktní hodiny:

ÚT 13:30 - 16:30
ST 08:00 – 11:00

Zaměstnanci

Projekty Mezinárodní kreditové mobility zahrnují také mobility zaměstnanců:

 •  Výukové pobyty (Staff mobility for Teaching - STA)
  • Výuka pedagogických pracovníků VŠ na zahraniční partnerské VŠ instituci.
 • Školení (Staff mobility for Training - STT)
  •  Profesní rozvoj akademických a neakademických pracovníků VŠ formou školení na partnerské VŠ.

Kontaktní osoba na UP

COVID-19 doporučení

 • Informace ohledně cestovního pojištění UP s ohledem na COVID 19 naleznete zde.
 • V době pandemie COVID-19 lze mobility v rámci programu Erasmus+ plánovat a realizovat v následujících typech:
  • fyzická – realizovaná fyzicky na partnerské instituci v prezenční podobě (vzniká nárok na vyplacení/čerpání grantu ve formě jednotkových příspěvků)
  • kombinovaná – částečně realizovaná fyzicky na partnerské instituci, částečně realizovaná virtuálně (nárok na grant vzniká pouze za fyzickou část mobility ve formě jednotkových příspěvků, momentálně uznatelná pouze u studentských mobilit)
  • online – realizovaná fyzicky na partnerské instituci ovšem v podobě online (vzniká nárok na čerpání grantu ve formě jednotkových příspěvků). Primárně může vzniknout za náhle vzniklých pandemických okolností.
 • virtuální – realizovaná ve virtuální podobě z domovské instituce (nevzniká nárok na vyplacení grantu).
 • Schválení mobility je v kompetenci katedry, která je řešitelem dílčího projektu, a ZO RUP. Postupuje se podle plánu pro řízení rizik UP, vyhodnocení aktuální situace a možností přijímající/partnerské instituce. Těmto záměrům je nadřazené případné rozhodnutí vlády ČR o podmínkách cestování pro VŠ studenty a pracovníky, příp. rozhodnutí zahraničních autorit.
 • V případě nastalé vyšší moci není možné akceptovat čestná prohlášení a podobná neformální potvrzení. Pro uplatnění vynaložených nákladů, které vznikly zásahem vyšší moci, je nutno uschovávat všechny relevantní podpůrné doklady již od zahájení příprav na mobilitu. Tyto dokumenty musí být prokazatelné a ověřitelné.

Účastník mobility bude muset doložit a prokázat, že z jeho strany byla přijata veškerá možná opatření, aby finanční ztráty byly minimalizovány.

 • V rámci hospodárnosti využití prostředků grantu Erasmus+ je nutno zajistit minimalizaci případných ztrát s ohledem na riziko, které se dá předpokládat, např.:
  • vhodné pojištění při zakoupení letenek (možnost storna);
  • pořízení flexibilní letenky s možností změny termínu;
  • pořízení ubytování formou „platba na místě“, nikoliv dopředu, případně využití možnosti storna bez finančních ztrát.

Test na COVID-19 je v rámci programu Erasmus+ možno nárokovat pouze, pokud povinnost absolvovat test nastane náhle. V tomto případě je nutno doložit oficiálním dokumentem, že tato povinnost nastala, jasně uvést její důvod a doložit fakturu/příjmový doklad. Bez doložení všech náležitostí nebude možno úhradu za test nárokovat. Pokud je účastníkovi mobility známa povinnost testu na COVID-19 před odjezdem na mobilitu, není možno jeho úhradu nárokovat.

Aktuální informace ohledně COVID-19 situace a možnosti vyřízení víz prosím sledujte na těchto odkazech:

Kvalifikační podmínky

 • Vyjíždějící zaměstnanec musí mít na UP pracovní poměr. Zaměstnanec, vyjíždějící na výukový pobyt musí mít na UP pracovní poměr v rámci pracovní smlouvy jako akademický pracovník. Výše úvazku nerozhoduje.
 • Zájemci o výukový pobyt nebo školení by musí projít výběrovým řízením na vysílající katedře/fakultě. Kritéria výběru jsou zcela v kompetenci katedry/fakulty, musí však být transparentní a spravedlivá.
 • Za dodržení kvalifikačních podmínek a průběh výběrového řízení odpovídá vysílající katedra/fakulta, tedy pracoviště, které je řešitelem dílčího projektu.
 • Zápis o výběru účastníků pro výukové mobility a školení Erasmus+ dokládá vždy pracoviště, které je řešitelem daného dílčího projektu a to i v případě, že poskytne možnost realizovat mobilitu v rámci daného projektu jinému pracovišti.
 • ZO RUP je nutno doložit „Zápis o výběru účastníků pro výukové mobility a školení Erasmus+“ vždy do 30. 11. na následující letní semestr a do 31. 7. na následující zimní semestr. V rámci těchto termínů zašlete také informace ohledně plánovaných mobilit přijíždějících účastníků.

Rozsah a forma výuky

 • Minimální délka pobytu je 5 pracovních dnů, maximální 2 měsíce (60 dnů).
 • Během výukového pobytu musí zaměstnanec absolvovat výuku v předem dohodnutém oboru a to formou přednášek, seminářů, praktické výuky, případně konzultací se studenty. Výuka by měla být součástí studijního programu na přijímající instituci.
 • Minimální rozsah výuky je 8 hodin za týden (5 pracovních dní), v případě delšího pobytu se rozsah výuky navyšuje za každý den následovně: 8hod/5 x počet dnů (1,6 hodiny na den).
 • Forma školení není předepsána, může se jednat o studijní návštěvu partnerského pracoviště, stínování pracovníka, pořádání kurzu/účast na kurzech školení a podobně. Podmínkou je získání nových znalostí a dovedností uplatnitelných na domácím pracovišti či uplatněných kolegy na pracovišti partnerské instituce.
 • Rozsah školení by měl odpovídat stanovenému programu školení a měl by být dostatečný k dosažení cílů školení.
 • Účast na konferenci není uznatelnou formou mobility školení ani pobytu výukového.

Mobility Agreement

 • Před cestou je třeba připravit a potvrdit formulář pro program výuky/školení Mobility Agreement.
 • Formulář musí být plně vyplněn a schválen (podepsán) všemi stranami:
  • účastník mobility - podpis zaměstnance UP vyjíždějícího na výuku/školení.
  • vysílající instituce - podpis Erasmus+ koordinátora na katedře nebo fakultě, která je řešitelem dílčího projektu.
  • přijímající instituce - podpis zahraničního koordinátora.
 • Výukový program vyplňujte anglicky.
 • Řádně vyplněný a podepsaný formulář Mobility Agreement odevzdá zaměstnanec na ZO RUP nejpozději 2 týdny před plánovaným odjezdem do zahraničí a domluví si schůzku k uzavření Účastnické smlouvy. Totéž platí pro přijíždějící účastníky mobilit, kteří spolu s Mobility Agreementem musejí zaslat potvrzení o platném zdravotním a cestovním pojištění.
 • Plánovanou dobou mobility jsou dny mobility – první a poslední den mobility jsou dny, kdy je vyžadována účast zaměstnance na pracovišti, jedná se tedy o dny „bez cesty“. Požadujete-li financování dnů na cestu, zaškrtněte příslušná políčka, nárok na financování je max. 1 den bezprostředně předcházející prvnímu dnu mobility a 1 den bezprostředně následující po posledním dnu mobility.
 • Plně vyplněný formulář opatřený podpisy všech stran je v případě potřeby možné dodat formou kvalitního skenu.

Účastnická smlouva

 • Před cestou musí zaměstnanec podepsat na ZO RUP Účastnickou smlouvu, ve které jsou stanoveny podmínky mobility, zejména data cesty, rozsah výuky/školení a finanční limity pro cestu.
 • Jakékoliv změny v detailech mobility, které nastanou po podpisu účastnické smlouvy je nutno neprodleně oznámit a konzultovat s ZO RUP.

Finanční podpora

 • Finanční příspěvek je poskytován výhradně na dny, kdy účastník mobility koná výukovou činnost/probíhá školení – tedy tzv. „dny mobility“. Nárok na financování vzniká také na dny cesty a to 1 den bezprostředně před mobilitou a 1 den bezprostředně navazující na mobilitu. Na základě délky mobility, případně doplněné o dny na cestu, vypočítá ZO RUP výši nároku na grant na pobytové a cestovní náklady. Tato částka představuje maximální možnou výši grantu určenou na mobilitu, která může být hrazena z programu Erasmus+.
 • Přijíždějícím účastníkům bude v hotovosti na pokladně RUP v plné výši vyplacen paušálem stanovený finanční příspěvek na mobilitu bezprostředně po uzavření Účastnické smlouvy na ZO RUP.  Přijíždějící zaměstnanec na pokladně musí předložit podepsanou Účastnickou smlouvu a doklad totožnosti. Finanční příspěvek má dvě části:
  • Pobytové náklady: výše stanoveného paušálního příspěvku je 140 EUR na den, případně od 15. dne pobytu 98 EUR na den.
 • Cestovné: stanoveno podle vzdálenostních pásem následovně:

100-499

km

180

EUR

500-1999

km

275

EUR

2000-2999

km

360

EUR

3000-3999

km

530

EUR

4000-7999

km

820

EUR

8000 a více

km

1500

EUR

 • Vzdálenost mezi Univerzitou Palackého a partnerskou institucí si můžete ověřit na webové stránce: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_cs

  Příspěvek na zaměstnanecké mobility pro vyjíždějící účastníky je stanoven paušálem ve výši 180 EUR na den, případně od 15. dne pobytu 126 EUR na den. Cestovné je stanoveno dle vzdálenostních pásem, částka představuje maximální možnou výši grantu určenou na cestovní náklady, která bude hrazena z programu Erasmus+. Česká legislativa umožňuje proplacení mobility pouze formou cestovních náhrad. Paušální ustanovení jsou pro vás tedy pouze jakýmsi stropem, do něhož byste se měli vejít. Grant bude vyplacen (formou refundace CP) na základě reálných nákladů souvisejících s danou mobilitou a na základě dodaných dokumentů a účtenek v Cestovním příkazu. Svoji mobilitu budete tedy řešit standardně formou Cestovního příkazu.

Cestovní příkaz

 • Před každou mobilitou je nutné vyplnit platný formulář Cestovního příkazu k zahraniční pracovní cestě (dále jen CP) se všemi náležitostmi a nechat jej schválit. CP je nutné vyplnit s dostatečným předstihem před začátkem mobility.
 • Na mobilitu není možné vycestovat bez podpisu Účastnické smlouvy a vyřízeného CP.
 • Vzhledem k povinnosti zaměstnavatele poskytnout účastníkovi mobility financování nejpozději první den mobility, je nutné mít na cestu poskytnutou zálohu.
 • Zdroj financování CP zjistíte na svém pracovišti. Náklady CP budou na pracoviště převedeny až na základě Žádosti o refundaci, v návaznosti na uzavření a zaúčtování CP, finální kontrolu všech dokumentů a dokladů a to včetně doložených dokladů o doplatku či vratce k CP.
 • V rámci aktivity KA107 má zaměstnanec nárok na kapesné, pokud svými předpokládanými náklady nepřekročí celkový paušálem stanovený limit 180 EUR na den (ten je tvořen nárokem na stravné, kapesné, ubytování a MHD).
 • Je třeba volit ekonomický způsob dopravy a ubytování v souladu s ustanoveními UP.
 • Auto je možné použít pouze po předchozím schválení ZO RUP, náhrada bude poskytnuta formou ekvivalentu ceny jízdenky nejekonomičtěji zvoleného veřejného dopravního prostředku na bázi doloženého dokladu vystaveného/potvrzeného oficiálním dopravcem.
 • K vyúčtování CP je nutné mít připraveny řádně zpracované podklady. Doklady musí být nalepené na papíře formátu A4, doklady se vzájemně nesmí překrývat, musí být čitelné (razítko, podpis, částka i měna dokladu), roztříděné podle druhu výdaje a měny. Není-li to z dokladu patrné, případně je-li doklad v jiném než českém či anglickém jazyce, je nutno doplnit popisem vysvětlujícím, o jaký druh nákladu se jedná.
 • Náklady na nákup knih, kopírování, vstup do muzeí, knihoven, atp. nemohou být součástí CP. Fakulty na tyto náklady získávají samostatné financování z programu Erasmus+.
 • Po vyúčtování elektronického Cestovního příkazu jej vytiskněte a předejte referentce zpracovávající CP na Vaší fakultě s informací, že se jedná o mobilitu v rámci programu Erasmus+.
 • Referentce zpracovávající CP je nutno také předložit podepsanou Účastnickou smlouvu minimálně k nahlédnutí.

Referentky zpracovávající CP/refundace programu Erasmus+:

RUP     Lenka Wolfová, Sylva Berková
CMTF  Mgr. Barbora Svatoňová
FF        Gabriela Beranová
PřF      Petra Hoffmanová
PdF      Marcela Weiglhoferová
FTK      Mgr. Sabina Kubisová
PF        Bc. Eva Grulichová
FZV      Jarmila Vychopeňová

Během pobytu

 • Během pobytu na partnerské instituci plní zaměstnanec výukový či pracovní plán tak, jak byl odsouhlasen v Mobility Agreement.
 • Je třeba dodržet plánovaný počet odučených či odpracovaných hodin.
 • V případě jakýchkoliv problémů neprodleně kontaktujte koordinátora na partnerské instituci a ZO RUP.

Potvrzení o výuce/školení a Závěrečná zpráva

 • Na konci pobytu je účastník odpovědný za to, aby si nechal hostitelskou stranou potvrdit Confirmation of Erasmus+ Teaching/Training Assignment, jehož originál dokládá na ZO RUP. Tento dokument není možno přijmout ve formě kopie či skenu.
 • Z potvrzení o výuce musí být zřejmý počet výukových dnů a hodin. Počet výukových hodin/odpracovaných dnů potvrzených zahraniční stranou se musí shodovat s počtem výukových dnů/odpracovaných hodin, uvedených v Mobility Agreement, případně může být vyšší. V případě nižšího potvrzeného počtu dnů/hodin dochází ke krácení původně přiděleného grantu. Minimálně požadovaný počet odučených hodin je 8 a odpracovaných 5 pracovních dnů jinak není mobilita uznatelná v rámci aktivity KA107.
 • Zaměstnanec je povinen vyplnit Závěrečnou zprávu formou online dotazníku (EU Survey). Výzvu k vyplnění online dotazníku obdrží zaměstnanec po skončení výukového pobytu/školení na e-mail uvedený v Účastnické smlouvě. Závěrečnou zprávu je nutno vyplnit co nejdříve, nejpozději do 10 dnů od ukončení mobility.

Závěrečné vyúčtování

 • Vyúčtování cestovního příkazu bude provedeno na pracovišti zaměstnance. Zaměstnanec příslušné referentce předá veškeré doklady za ubytování, cestovné, aj. a dále se bude řídit jejími pokyny.
 • Zaměstnanec odevzdá přímo na ZO RUP originál potvrzeného formuláře Confirmation of Erasmus+ Teaching/Training Assignment. Tento dokument není součástí CP.

Dokumenty

 • Mobility Agreement
 • Účastnická smlouva
 • Potvrzení o výuce/školení
 • Závěrečná zpráva (EU Survey)
 • U přijíždějících zaměstnanců je před uskutečněním mobility vyžadováno navíc „Potvrzení o pojištění léčebných výloh“.

Dokumenty ke stažení naleznete v sekci Dokumenty - Mezinárodní kreditová mobilita (KA107)

Cestovní pojištění

Prosím, přejděte na kompletní informace o Cestovním pojištění.

Dokumenty

Dokumenty ke stažení naleznete v sekci Dokumenty - Mezinárodní kreditová mobilita (KA107)

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)