MEXIKO - Stipendijní nabídka 2022/2023

Ilustrační foto: Hugo entrepreneur, pexels.com
Thursday 30 June 2022, 8:35 – Text: -ap-

Dovolujeme si s vámi sdílet nabídku Akademické informační agentury (AIA) na studijní pobyt v Mexiku.

Pro koho je nabídka určená: studenti BSP, MSP a DSP

Délka pobytu: 5 až 10 měsíců, zahájení pobytu v rozmezí od 1. září do 6. prosince 2022

Jak se přihlásit: Akademické informační agentuře zaslat emailem na adresu e-podatelna@dzs.cz naskenované dokumenty:

Návrh na vyslání / Žádost o přiznání stipendia (vyplněný, podepsaný a datovaný, potvrzený od VŠ)

• životopis ve španělštině

• motivační dopis ve španělštině

• doklad o vykonaných zkouškách

• potvrzení o úrovni znalosti španělského jazyka

Termín pro podání žádostí: 14. 07. 2022

Více informací naleznete zde či na stránkách DZS.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)